28 november 2023

Christian Kowalkowski och Lars Witell har fått 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Forskningsbidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Foto David Einar – Det känns jätteroligt naturligtvis! Jag tycker att Lasse (Lars Witell) och jag fick ihop en väldigt bra ansökan, men konkurrensen är stenhård och förra gången jag sökte finansiering så fick jag avslag, säger Christian Kowalkowski.

Huvudsyftet med ett bidrag från stiftelsen är att stötta forskning som ger ny kunskap om den värld vi lever i. Christian Kowalkowski är professor i industriell marknadsföring och jobbar på avdelningen industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar om företag och deras förmåga att bibehålla konkurrenskraft med hjälp av nya tjänster, helhetslösningar och affärsmodeller.

– Tack vare anslaget kommer vi kunna arbeta långsiktigt med att forska om frågor som vi brinner för och som dessutom har stor relevans för svensk industrins konkurrenskraft. Vi kommer även att anställa en doktorand som kommer att få möjlighet att forska heltid om detta, säger Christian Kowalkowski.

Delning av data allt viktigare

Utgångspunkten i projektet är att digitala plattformar, snarare än linjära värdekedjor, spelar en alltmer central roll för företags tillväxt och konkurrenskraft genom tjänsteinnovation. Digitala plattformar möjliggör nya datadrivna tjänster, dock saknas det kunskap om och förståelse för vad som krävs av de olika aktörer.

I projektet kommer forskarna att använda olika kvalitativa och statistiska metoder för att förstå hur företag kan förändra sina tjänster med hjälp av digital teknik och nya industriella ekosystem. Forskningen kommer att genomföras i tre steg.

I det första steget kommer forskarna att titta närmare på olika företag och deras nya tjänster för att se vad som fungerar och vad som hindrar dem från att utvecklas.

I det andra steget kommer de att undersöka hur olika företag samarbetar och delar information. De vill förstå hur olika delar kan samarbeta för att skapa bättre tjänster.

Nära företagen

I det tredje steget kommer forskarna att fokusera på hur de nya digitala tjänsterna kan vara till nytta för kunderna. De kommer att analysera hur tjänsterna påverkar företagens ekonomi och relationen till kunderna.

– Vi kommer att jobba nära företagen under hela forskningsprocessen för att få en bra förståelse av hur digital teknik kan hjälpa företag att växa och bli mer konkurrenskraftiga. Det här projektet är viktigt för att öka kunskapen om hur digitalisering kan hjälpa svenska företag att utvecklas och förnya sina tjänster, säger professor Christian Kowalkowski.

 

Kontakt

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.