28 november 2023

Christian Kowalkowski och Lars Witell har fått 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Forskningsbidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Foto David Einar – Det känns jätteroligt naturligtvis! Jag tycker att Lasse (Lars Witell) och jag fick ihop en väldigt bra ansökan, men konkurrensen är stenhård och förra gången jag sökte finansiering så fick jag avslag, säger Christian Kowalkowski.

Huvudsyftet med ett bidrag från stiftelsen är att stötta forskning som ger ny kunskap om den värld vi lever i. Christian Kowalkowski är professor i industriell marknadsföring och jobbar på avdelningen industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar om företag och deras förmåga att bibehålla konkurrenskraft med hjälp av nya tjänster, helhetslösningar och affärsmodeller.

– Tack vare anslaget kommer vi kunna arbeta långsiktigt med att forska om frågor som vi brinner för och som dessutom har stor relevans för svensk industrins konkurrenskraft. Vi kommer även att anställa en doktorand som kommer att få möjlighet att forska heltid om detta, säger Christian Kowalkowski.

Delning av data allt viktigare

Utgångspunkten i projektet är att digitala plattformar, snarare än linjära värdekedjor, spelar en alltmer central roll för företags tillväxt och konkurrenskraft genom tjänsteinnovation. Digitala plattformar möjliggör nya datadrivna tjänster, dock saknas det kunskap om och förståelse för vad som krävs av de olika aktörer.

I projektet kommer forskarna att använda olika kvalitativa och statistiska metoder för att förstå hur företag kan förändra sina tjänster med hjälp av digital teknik och nya industriella ekosystem. Forskningen kommer att genomföras i tre steg.

I det första steget kommer forskarna att titta närmare på olika företag och deras nya tjänster för att se vad som fungerar och vad som hindrar dem från att utvecklas.

I det andra steget kommer de att undersöka hur olika företag samarbetar och delar information. De vill förstå hur olika delar kan samarbeta för att skapa bättre tjänster.

Nära företagen

I det tredje steget kommer forskarna att fokusera på hur de nya digitala tjänsterna kan vara till nytta för kunderna. De kommer att analysera hur tjänsterna påverkar företagens ekonomi och relationen till kunderna.

– Vi kommer att jobba nära företagen under hela forskningsprocessen för att få en bra förståelse av hur digital teknik kan hjälpa företag att växa och bli mer konkurrenskraftiga. Det här projektet är viktigt för att öka kunskapen om hur digitalisering kan hjälpa svenska företag att utvecklas och förnya sina tjänster, säger professor Christian Kowalkowski.

 

Kontakt

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.