08 december 2022

Linköpings universitet startar en ny forskarskola, i samarbete med Karolinska institutet och Stockholms universitet, för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Forskarskolan har fått drygt 21 miljoner kronor i medel av Vetenskapsrådet över tre år. 

Vinter på Campus US, Linköping. En ny forskarskola för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar startas vid Linköpings universitet. Emma Busk Winquist

Madeleine Abrandt Dahlgren, professor vid institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, blir projektledare för den nya forskarskolan där Pia Tingström, biträdande professor på HMV, blir koordinator.

– Det behövs fler disputerade lärare som kan undervisa i hälso- och sjukvårdsutbildningarna för att klara kompetensförsörjningen och för att upprätthålla kvaliteten för framtiden, säger Madeleine Abrandt Dahlgren.

En integrativ ansats

En forskarskola innebär att doktorander från flera lärosäten antas i ett gemensamt program med olika kurser, seminarier och andra aktiviteter. Den nya forskarskolan för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, som är ett samarbete med Karolinska institutet och Stockholms universitet, har en integrativ ansats.

– Det betyder att doktorandernas forskningsprojekt kommer att kombinera forskning inom hälsoprofessionsutbildningarnas ämnesområden med pedagogiska perspektiv på studenters lärande, undervisning och ledarskap. På så vis kommer forskarskolan att kunna bidra till både kunskapsutveckling inom ämnena och till kompetensutveckling för lärare, säger Madeleine Abrandt Dahlgren.

Fler forskarskolor får medel

I den senaste utlysningen från Vetenskapsrådet, VR, inom medicin och hälsa har även en forskarskola för nära vård inom omvårdnad, arbetsterapi, och sjukgymnastik vid Örebro universitet, där LiU är medsökande, beviljats bidrag på drygt 21 miljoner kronor över tre år.
Även den nationella forskarskolan i allmänmedicin vid Umeå universitet, som är ett samarbete med LiU och Göteborgs universitet, har fått nära 15 miljoner av VR som möjliggör att verksamheten kan utökas från två till tre år.


Läs mer om utlysningarna från VR inom medicin och hälsa 

 

Kontakt

Mer om forskarutbildningar 

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.