27 november 2018

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, får drygt 28 miljoner kronor under sju år från Vetenskapsrådet för forskning inom elektroniska neuromediciner. Forskningen ska drivas i samarbete med forskare på Lunds universitet och Chalmers.

Porträttbild på Magnus Berggren. Thor Balkhed

Sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom och ALS orsakas av degenerering av funktioner i hjärnan och i nervsystemet. Det innebär att biokemiska och elektriska signaler inte transporteras och förstärks som de ska. Dagens behandlingar eller reducering av symptom fokuserar helt på de biokemiska funktionerna.

I det tvärvetenskapliga projektet kring elektroniska neuromediciner ska forskarna nu komplettera dagens neurofarmakologi med elektriska funktioner. Forskningen ska visa hur elektronik kan integreras med nervsystemet på ett radikalt nytt sätt för att i framtiden kunna behandla en rad sjukdomar och syndrom.

Tvärvetenskapligt samarbete

Magnus Berggren får nu lite drygt 28,2 miljoner kronor under sju år, med start i år och fram till och med 2024, för forskning kring elektroniska neuromediciner, en forskning i gränslandet mellan elektronik, biokemi, molekylärbiologi och fysik. Magnus Berggren och hans kollegor vid Laboratoriet för organisk elektronik, Daniel Simon och Roger Gabrielsson, kommer att samarbeta med forskare vid Lund universitet, Roger Olsson, professor i kemisk biologi, och Martin Bech universitetslektor i medicinsk strålningsfysik, samt med Eva Olsson, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola.

Totalt nio ansökningar beviljades medel inom Vetenskapsrådets utlysning tvärvetenskapliga miljöer 2018 med sammanlagt drygt 220 miljoner kronor. Medlen fördelades i hård konkurrens med en beviljandegrad på sex procent.

Kontakt

Vetenskapsrådet 2018

Forskning vid LOE

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.