20 januari 2021

Stöttande, engagerad och närvarande. Inte någon som petar i detaljer. Så vill den nya föreståndaren för IAS, Institutet för analytisk sociologi, vara. ”Jag hoppas och tror att jag är en bra chef”, säger hon.

Maria Brandén, forskare vid IAS som forskar i social ojämlikhet.
Maria Brandén utanför IAS lokaler i industrilandskapet i Norrköping. Bilden är från 2019. Foto: Mikael Sönne

"Ganska lätt beslut"

Maria Brandén, föreståndare IAS.Maria Brandén är ny föreståndare för IAS. Foto Mikael Sönne

I praktiken tog Maria Brandén över redan i höstas som föreståndare och avdelningschef efter Peter Hedström, som de sista åren före pensionen ska koncentrera sig på egen forskning och att skriva en bok. Formellt trädde chefsbytet dock i kraft vid årsskiftet.

Hur påverkar det här min forskarkarriär? Det var den första frågan Maria Brandén ställde sig när hon fick frågan om att ta över. Hon gillar ju att forska och är projektledare för flera stora projekt, hon undervisar och var när frågan ställdes också studierektor för forskarutbildningen. Allt detta tar mycket tid.

- Forskningen och undervisningen räknar jag med att fortsätta med. Uppdraget som studierektor tar min kollega Sarah Valdez över, berättar universitetslektorn som snart kom fram till ett ”ja” på den egna frågan.

- Ganska snabbt insåg jag dels att jag skulle tycka att det var väldigt kul, dels att jag skulle kunna göra det bra. Jag har varit på IAS sedan starten 2014 och tycker att det är en mycket dynamisk och bra arbetsplats med många duktiga och engagerade medarbetare. Så till slut blev det ett ganska lätt beslut.

Doktorerade på flyttar

Den nya IAS-föreståndaren disputerade vid Stockholms universitet 2014 med en avhandling om ojämställdhet i pars flyttbeslut. I sin forskning har hon intresserat sig för olika typer av segregation – ett av IAS huvudområden – och hur den påverkar människors liv. Hösten 2019 beviljades hon 13 miljoner kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om maskininlärning och social ojämlikhet.

Som högsta ansvarig på IAS blir uppgiften, enkelt uttryckt, att få det att ”fortsätta gå bra”. Institutets forskare är duktiga på att dra till sig forskningsanslag, de publicerar flitigt och många duktiga doktorander har börjat de senaste åren – nu gäller det att få den positiva utvecklingen att fortsätta. Någon större förändring av verksamhetens inriktning blir det inte.

Maria Brandén, föreståndare IAS.Maria Brandén. Foto Mikael Sönne

- Jag vill att IAS ska fortsätta locka till sig kreativa och framgångsrika forskare i sociologi och computational social science, säger hon.

- I övrigt vill jag stötta mina medarbetare i deras forskning och med att söka anslag, men inte lägga mig i detaljer. Genom mina tidigare uppdrag på Stockholms och Linköpings universitet har jag fått bra koll på hur universitetsvärlden funkar och jag tror att jag kan hjälpa till att navigera i den.

Stark kollegialitet

Maria Brandén betonar också att hon vill bevara IAS speciella anda.

- Det finns en stark kollegialitet på IAS. Vi stöttar varandra, läser varandras ansökningar och forskning och hjälper doktoranderna. Och vi har en gemensam idé om vad som utgör bra forskning och en gemensam ambition för IAS att vara ett riktigt framgångsrikt forskningsinstitut, säger hon.

Vid sidan av Maria Brandén ingår också Marc Keuschnigg och Jacob Habinek i ledningen för IAS. De är båda biträdande föreståndare.

Fakta: Maria Brandén

Aktuell: Ny avdelningschef och föreståndare för IAS

Familj: Sambo, en son och en dotter

Bor: I lägenhet i Hammarbyhöjden i Stockholm

Ålder: 38 år

Intressen: Tycker om att sjunga och är med i en kör.

Senast lästa bok: Samlade verk av Lydia Sandgren

Ser på: Jättemycket tv-serier, senast om mästertjuven Lupin på Netflix. Jag ser så mycket att jag sitter uppe för länge och sover för lite ibland.

Lyssnar på: P1 på radio. Inte så mycket musik men gillar gamla syntband som New Order och DAF.

Fakta: IAS

Vid Institutet för analytisk sociologi bedrivs forskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Ett 30-tal forskare representerar ett flertal olika discipliner som sociologi, statsvetenskap och ekonomi.

I forskningen kombineras agentbaserade simuleringar, analyser av sociala nätverk och statistiska analyser av enkätdata, befolkningsregister, sociala media och textdata. Syftet är att undersöka varför individer handlar som de gör och hur detta handlande påverkar samhället.

Verksamheten är indelat i fem olika forskningsområden: segregationsdynamik, kulturell dynamik, organisationsdynamik, datorbaserad textanalys och nätverksanalys.

IAS bildades 2014 och har lokaler i industrilandskapet på Campus Norrköping.

Läs mer om IAS

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.