28 oktober 2020

Äldre stockholmare som bor med någon i arbetsför ålder löper 60 procent högre risk att dö i covid-19. Detta jämfört med äldre som endast bor med andra äldre. Det visar en ny studie som publicerats i tidskriften the Lancet Healthy Longevity.

Under coronapandemin har den äldre befolkningen varit överrepresenterad i statistiken över döda. Det har väckt frågor om hur den sociala kontakten bör skötas under pandemin. Forskare vid Linköpings universitet och Stockholms universitet ville undersöka äldres boendeförhållande närmare. 

– Det har ju diskuterats i samhällsdebatten om det är farligt att bo över generationsgränserna, och det kan studien visa att det är. Förklaringen kan ligga i att dessa äldre löper högre risk att utsättas för viruset, jämfört med de äldre som bor med andra äldre, säger Maria Brandén, huvudförfattare till studien och universitetslektor i analytisk sociologi vid Institutet för Analytisk Sociologi, Linköpings universitet samt forskare vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.Maria Brandén, forskare vid IAS som forskar i social ojämlikhet.Maria Brandén, forskare vid IAS.

Det är specifikt covid-19-dödligheten som är högre i gruppen som bor i flergenerationsboende och resultaten består även efter att forskarna har tagit hänsyn till inkomst, födelseland, utbildning och annan dödlighet i gruppen. Det är alltså inte så att de äldre som bor med yngre personer i allmänhet dör tidigare än andra äldre. 

Det forskarna har gjort i sin observationsstudie är att undersöka hur dödligheten i covid-19 såg ut fram till och med 7 maj 2020. I den observerade gruppen ingick alla äldre från 70 år och uppåt som bodde i Stockholms län. 

Siffrorna från Socialstyrelsens dödsorsaksregister visade att sammanlagt avled 1301 personer som var 70 år eller äldre av covid-19 i Stockholms län. 200 av dessa bodde med någon under 66 år. 

Trångboddhet ingen riskfaktor i sig

Studien visar också att trångboddhet inte har någon direkt effekt för risken att dö i covid-19. De som bor trångt har visserligen högre dödlighet i covid-19 – men de har också högre dödlighet av andra orsaker. 

– Det tyder på att det inte är en covid-19-effekt, utan att det kanske är så att de som bor trångt oftare har dålig hälsa. Det förvånade mig lite, att trångboddhet i sig inte gav någon direkt ökad risk att dö av covid-19, säger Maria Brandén. 

Forskningen finansieras av Forte och Riksbankens Jubileumsfond. 

Texten är framtagen av Stockholms universitet, i samarbete med Linköpings universitet. 

Studien:
Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm: a population-based, observational study using individual-level data, Maria Brandén, Siddartha Aradhya, Martin Kolk, Juho Härkönen, Sven Drefahl, Bo Malmberg, Mikael Rostila, Agneta Cederström, Gunnar Andersson, Eleonora Mussino. The Lancet Healthy Longevity. Publicerad online 27 oktober 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/ S2666-7568(20)30016-7  

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.