12 april 2022

Vad är cirkulär ekonomi och hur kan vi leva mer hållbart, i jobbet och privat? Det är några av frågorna som en helt ny distanskurs ställer. Kursen har blivit en succé, inte minst tack vare ett omfattande kunskapsutbyte i klassen.

Mattias Lindahl vid sin dator.
Mattias Lindahl är professor vid LiU och initiativtagare till kursen i cirkulär ekonomi. Här framför datorn där undervisningen har bedrivits.  Magnus Johansson

Internationellt intresse

Är du redo att skaffa dig 12 högskolepoäng i cirkulär ekonomi i teori och praktik? Det var i alla fall 70-talet studenter från olika delar av världen när LiU introducerade en ny och digital kurs i ämnet. Kanske var inte just högskolepoängen det viktigaste i sammanhanget, utan snarare att det överhuvudtaget skapats en utbildning inom ett nytt område som är under stark utveckling.

Mattias Lindahl.Mattias Lindahl. Foto Magnus Johansson

Förväntningarna innan kursen var bland annat att få lära sig mer om cirkulär ekonomi kopplat till resurs- och avfallsfrågor, livscykelanalyser, implementering och standardisering. Vidare hur cirkulär ekonomi effektivare kan spridas och implementeras bland industrin och privatpersoner i både utvecklings- och i-länder.

Professor Mattias Lindahl är initiativtagare till kursen och han tycker att den lyckades leva upp till förväntningarna. Ja, han drar sig inte för att kalla den för en succé.

-- Vi är otroligt glada, det har varit väldigt stimulerande. Kursdeltagarna visar sig vara nöjda och vill nu ha fler utbildningar, konstaterar Mattias.

Tunga föreläsare

-- Det var många kunniga och yrkesverksamma med erfarenhet av frågorna som gick kursen. De hade olika profiler och bildade en bra mix med sina perspektiv och kontaktnät. För LiU var det en möjlighet att positionera sig ytterligare som ledande inom området cirkulär ekonomi och dessutom bidra till det livslånga lärandet, fortsätter Mattias.

Cirkulär ekonomi och hållbarhet är viktiga framtidsfrågor, därom råder det knappast några tvivel. Men det finns en osäkerhet kring vad de olika begreppen står för, vad som kan och behöver göras. Därför handlade flera av föreläsningarna om grundläggande kunskaper, definitioner och behovet av till exempel standardisering.

Tunga föreläsare som Anders Wijkman, samhällsdebattör och tidigare politiker, och Mats Eklund, LiU-professor, fyllde på med inspiration och kunskap som sedan ledde till ”grupparbeten” kring konkreta case. Och över allt detta vilade en anda av påtagligt och konkret kunskapsutbyte i gruppen.

-- Kursens styrka är variationen av kompetenser hos såväl föreläsare som kursdeltagare. Alla delar av kursen diskuterades ur flera perspektiv från olika sektorer, vilket bidrog till ökad förståelse för ämnets komplexitet och omfattning och gav värdefull insikt i cirkulär ekonomi oavsett bakgrund och tidigare kunskaper, säger Laura Linnala som till vardags arbetar på Svenska institutet för standarder (SIS).

Digital framtid

-- Det var en otroligt givande höst. Kursen var väl sammanhållen och främjade samarbete med kompetenta kursare. Det var fantastiskt att följa vad vi åstadkom tillsammans under dessa veckor. För mig som redan arbetar för cirkulär ekonomi var det mycket givande att kunna träffa och bolla frågor med kompetenta kursare och lärare helt på distans, säger Martina Bozic som jobbar på Röda Korset.

Martina har för övrigt lagt ut tips om kursen på LinkedIn (vilket fick en räckvidd på 4000 personer) och hoppas på stort söktryck till höstens kurs. Och Mattias Lindahl ser bara fördelar med att fortsätta på den digitala vägen.

-- Utan pandemin hade vi kanske inte lagt kursen online, men det kommer vi att fortsätta med. Det skapar förutsättningar för så många fler att kunna delta. Vi hade deltagare från hela världen, vilket i ibland stökade till det för grupparbetena på grund av tidsskillnaderna, och de hade erfarenheter och kunskaper som gjorde att de kunde hjälpa oss att identifiera nya problemställningar och faktiskt nya forskningsområden. Ambitionen är att nu att nå ut till många fler och skapa forum där deltagarna mer eller mindre föreläser för varandra, säger Mattias Lindahl.

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i LiU magasin nr 1 2022.

Kontakt

Se några filmer om kursen

Läs mer om utbildningen

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.