12 februari 2024

På Delegationen för cirkulär ekonomis seminarium i riksdagen, lyfte Mattias Lindahl många av de nyttor som en omställning till en mer cirkulär ekonomi medför. Seminariets syfte var att öka riksdagsledamöters kunskap om och möjligheter med cirkulär ekonomi.

Mattias Lindahl håller riksdagsseminarium om cirkulär ekonomi inför publik
Mattias Lindahl håller riksdagsseminarium.

Det är mer än en fråga om miljö och klimat. Det är även en fråga som berör flera politikområden, exempelvis kopplat till arbetsmarknad, näringsliv, välfärd, skatter, energi, resurssäkerhet, säkerhet, handel, utbildning, utrikes- och försvarsfrågor.

– Det var inspirerande att se det breda politiska engagemanget för cirkulär ekonomi. Deltagarna representerade såväl regeringspartier som opposition. Och som vanligt när nyfikna människor i olika roller möts, uppstod idéer till fortsatt samverkan och önskan om kunskapsdelning, säger Åsa Österdahl, Senior expert på Naturvårdsverket.

Vid seminariet deltog Tomas Kåberger, ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi, Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen, Niklas Persson, vice vd på Hitachi Energy och vd affärsenhet nätintegration och Neil Swanson, utredare på enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete, Kommerskollegium.

Det känns väldigt bra att bidra till en mer cirkulär och hållbar framtid och det är kul att jag har möjlighet att göra det genom mitt arbete.

– Arbetet med cirkulär ekonomi går ut på att skapa ett ekonomiskt system som använder ett systemiskt tillvägagångssätt för att upprätthålla ett cirkulärt flöde av resurser genom att återvinna, behålla eller öka deras värde samtidigt som det bidrar till hållbar utveckling, säger Mattias Lindahl.

Mattias Lindahl är professor vid avdelningen för industriell miljöteknik och var tills vid årsskiftet även programdirektör för det avslutade Mistra REESMattias Lindahl talar med inlevelse om cirkulär ekonomi på riksdagsseminarium Mattias Lindahl talar om cirkulär ekonomi. , ett forskningsprogram för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Han undervisar och forskar om hur man kan utveckla mer cirkulära och hållbara lösningar vilket innefattar utformningen av dess produkter, tjänster och system, samt de legala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av dessa lösningar.

Cirkulära och hållbara lösningar

Mattias presenterade drivkrafter och möjliggörare för mer cirkulära och hållbara lösningar. Bland annat ekonomisk effektivitet som möjliggörs genom att praktisera återanvändning, återvinning och förlängning av livscykler för produkter och resurser. På det viset kan både företag och samhället i stort uppnå kostnadsbesparingar samtidigt som lönsamheten ökar.

– Vi ser ett ökat finansiellt och industriellt intresse. Fokuset på cirkulära investeringar och tillgång till finansiering ökar och många ser ekonomiska fördelar ur ett finansierings- och försäkringsperspektiv, säger Mattias Lindahl.

I dag lever vi i en linjär ekonomi och den nuvarande situationen är en produkt av gamla idéer om effektiva marknader, juridiska koncept och rättskultur, affärsmodeller och konsumtionskultur. För att vi ska övergå till en mer cirkulär ekonomi måste vi börja ifrågasätta hur vi ser på produkter, marknader, ägande och resurser.

Cirkulär ekonomi stärker svensk konkurrenskraft

Delegationens övergripande syfte är att underlätta och driva på näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi som stärker svensk konkurrenskraft. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Genom företagande och innovation, baserat på cirkulära materialflöden och affärsmodeller, kan utvecklingen av en mer resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi stärkas i hela landet.

Det svenska näringslivet har länge arbetat med resurseffektivitet och är drivande i utvecklingen. För många företag ligger potentialen i den cirkulära ekonomin i ökad konkurrenskraft genom en säkrad råvarutillgång, ökad resurseffektivitet, riskminimering, minskad klimatbelastning, innovationsförmåga, digitalisering samt ökad omsättning.

En ökad svensk export av hållbara, cirkulära innovationer, kan liksom en ökad internationalisering också bidra till en positiv utveckling i de länder som svenska företag handlar med och investerar i.

– Även internationellt ser man trender som främjar cirkulär ekonomi. Denna utveckling visar en övergång till mer hållbara råvaror, ny lagstiftning och reglering som stöttar cirkularitet samt teknikdrivna innovationer för mer cirkulära lösningar, säger Mattias Lindahl.

Delegationen

Delegationen för cirkulär ekonomi

Ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi är Åsa Domeij, Axfood, och vice ordförande är Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna.

Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades 2018 och är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. Delegationen ska den 1 mars varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med förslag på åtgärder som ökar takten i näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

Webbplats för Delegationen för cirkulär ekonomi.

Kontakt

Mattias arbetsplatser

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.