12 april 2019

Cirkulär ekonomi är inte lösningen på världens alla problem, men flera av dem. Och vad är egentligen alternativet? Att snabbt förbruka jordens resurser leder mänskligheten mot katastrof.

Så här ska det fungera i teorin. Verkligheten är förstås mer komplicerad. Grafik: Naturvårdsverket

Pappa till begreppet

Ken Webster är ansvarig för innovationer på Ellen MacArthurs stiftelse och en av världens främsta experter inom området cirkulär ekonomi. Ja, det är faktiskt han som runt 2012 populariserade och definierade begreppet så att det kom till allmän användning.

Under året delar han sin tid mellan ett brittiskt universitet och LiU, inbjuden av Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete. Uppgiften i Sverige är att undervisa och träffa både studenter, forskare, politiker och företagare – samtala och inspirera. Dagen efter intervjun ska Webster hålla en öppen föreläsning i Linköping; veckan därpå reser han till Finland några dagar.

- Dessutom vill jag bli inspirerad och lära mig mer själv också. De nordiska länderna är föredömen på miljöområdet och Mattias och hans kollegor gör ett verkligt intressant arbete. Jag hade inte tackat ja till inbjudan annars, säger han.

"När uttjänta varor blir råvaror till nya produkter, försvinner inte bara avfallet i sig. Även avfall som begrepp försvinner", säger Ken Webster. Foto: Mikael Sönne

Motsats till linjär ekonomi

Enkelt uttryckt innebär cirkulär ekonomi att material återvinns och återanvänds om och om igen. Varor designas och produceras inte för att slängas utan för att för att användas som råvaror till nya produkter. Det är en grundsten för en långsiktigt hållbar utveckling och motsatsen till dagens linjära ekonomi där material utvinns för att tillverka varor som senare slängs eller bränns upp.

EU har antagit en handlingsplan för cirkulär ekonomi och en rad länder har tagit motsvarande nationella beslut. I Sverige finns till exempel en särskild delegation med uppgift att stärka omställningen till en biobaserad, resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Ken Webster säger att allt fler inser att förändringen är nödvändig, men att finns många hinder på vägen.

- Cirkulär ekonomi är inte ett färdigt system som man kan plocka ner från hyllan i en affär och sedan införa. Den industriella revolutionen var inte heller ett färdigt paket, inga stora förändringar kan genomföras så. Man måste testa sig fram, ta risker och ibland råka ut för bakslag, säger Ken Webster.

- Men vad är egentligen alternativet? Jag kan inte se något.

Digitaliseringen skyndar på

Det största hindret för en mer hållbar ekonomi är gammal vana; fortfarande är de flesta av oss väldigt vana vid det traditionella köpa-använda-slänga. Ingen kan veta exakt hur ett radikalt annorlunda system skulle fungera. Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen, och inte minst digitaliseringen, att omställningen underlättas.

Ken Webster tar exemplet med bilpooler och taxitjänster som Uber. De fungerar så bra och är så smidiga att behovet av att äga en bil minskar.

- Taxi har ju funnits länge, men tidigare var man aldrig säker på om bilen skulle komma i tid eller inte. Nu kan man se i sin egen telefon var bilen är och när den kommer vara framme. Det vi faktiskt behöver är ju transporten, inte att äga en egen bil, säger Ken Webster som själv är ansluten till en bilpool i England.

Finns det inte ett värde i ägandet i sig?

- Nja, för produkter som används som verktyg, som en bil, tror jag inte det. Men jag är också musiker, och då kan det finnas ett känslomässigt värde i att faktiskt äga gitarrerna jag spelar på.

Fotografering i samband med en intervju. Att ställa upp på intervjuer är en del av uppdraget på Ellen MacArthurs stiftelse.

Lägre BNP, samma välfärd

Även det behövs politiska beslut för att styra omställningen, finns inte heller någon principiell motsättning mellan cirkulär ekonomi och fritt företagande och kapitalism. Företagen får visserligen tillverka produkter på ett annat sätt, och med mindre energi, men kan fortfarande verka på en fri marknad och göra vinst. Tillväxten behöver inte heller bli mindre även om BNP i dag räknar in all ekonomisk aktivitet, även då resurser förbrukas och försvinner.

Och levnadsstandarden? Skulle vi som individer bli fattigare i en cirkulär ekonomi?

- Nej, det behöver vi inte bli. Men det kräver ett annat sätt att både producera och konsumera varor. Det är ingen garant för att vi kan behålla vår välfärd, men du kan också vända på det och säga att det faktiskt är ett sätt att göra det. Alternativet är mycket sämre.

En omställning mot cirkulär kan också bidra till att minska klimatförändringen, även om det behövs en rad andra insatser också. Ken Webster säger att han är hoppfull – men inte optimist - när det gäller jordens framtid.

- Jag kan inte kalla mig optimist. Utvecklingen är inte bra, vi har gjort alldeles för lite när det gäller klimatförändringen. HG Wells myntade ett uttryck om att civilisationen är en kapplöpning mellan insikt och katastrof. Den här gången vet jag inte vad som kommer att vinna.

- Samtidigt är jag hoppfull för att vi har så många möjligheter, så många verktyg, att skapa förändring. Och människan brukar komma på en lösning, även om det är i sista minuten.

Kontakt

Läs mer om LiU:s forskning inom området

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.