13 juni 2022

Regeringen har utsett Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, att tillsammans med ytterligare tre personer, förstärka delegationen för cirkulär ekonomi. De andra ledamöterna är Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter, Caroline Andermatt, vd för Myrorna och Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

Mattias Lindahl, professor, Linköpings universitetMattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet Foto Teiksma Buseva – Jag är väldigt glad över att ha fått det här möjlighet att kunna bidra till och påverka Sveriges viktiga omställning mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi. En omställning som om rätt genomförd kommer att kunna stärka och förbättra vårt samhälle samtidigt som vi minskar dess miljöpåverkan. Förhoppningen är att min erfarenhet och kunskap kommer att vara till stor nytta i delegationens arbete, säger Mattias Lindahl.

Mattias Lindahl jobbar på avdelningen för industriell miljöteknik och är även programdirektör för Mistra REES, ett forskningsprogram för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Han undervisar och forskar om hur man kan utveckla mer cirkulära och hållbara lösningar vilket innefattar utformningen av dess produkter, tjänster och system, samt de legala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av dessa lösningar.

Mattias Lindahl och de övriga ledamöterna har valts in för att de har fokus på de materialströmmar som regeringen prioriterat i sin strategi för cirkulär ekonomi.

Det är med stor glädje som vi idag utser fyra nya ledamöter, som med sin kunskap och kompetens kan bidra till att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi
Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister 

I många år har Mattias jobbat för att identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och han är övertygad att det finns mycket svenska politiker kan göra för att snabba på övergången mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

I regeringens pressmeddelande säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll att Sverige behöver öka takten i den gröna omställningen genom ekonomiska incitament för näringslivet att satsa på cirkulära lösningar, som till exempel återbruk, återvinning och reparation.

– Standarder, inte minst internationella är ett annat område där det finns stor potential att på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt bidra till omställningen mot mer cirkulära och hållbara lösningar. Jag sitter idag som ordförande i SIS tekniska kommitté för den nya standarden om cirkulär ekonomi och deltar även aktivt i det internationella arbetet rörande utformningen av den, t ex frågor om definitioner och principer. Min ambition är att föra in kunskapen från detta in i delegationen säger Mattias Lindahl.

Regeringen har också beslutat att delegationen för cirkulär ekonomi, som nu finns hos Tillväxtverket, ska bli ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket.

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med övriga ledamöter hjälpa Sverige att ställa om men även fortsätta att ligga i framkant och bana väg för global omställning, säger Mattias Lindahl.

Fakta ruta

Delegationen för cirkulär ekonomi

Ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi är Åsa Domeij, Axfood, och vice ordförande är Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna.

Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades 2018 och är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. Delegationen ska den 1 mars varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med förslag på åtgärder som ökar takten i näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

Webbplatsen för Delegation för cirkulär ekonomi.

Kontakt

Relaterat innehåll

Mattias arbetsplatser

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.