28 maj 2024

Flera forskare från Linköpings universitet har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Det ska ge företag och organisationer stöd i att skapa mer resurseffektiva lösningar och därmed minska mängden avfall. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Mattias Lindahl och hans kollegor vid LiU har bidragit till nya standarder för ett mer hållbart samhälle. Thor Balkhed

– Vi är glada att vår forskning kan bidra till samhällets strävan att uppnå de globala hållbarhetsmålen och motverka klimatförändringar och global uppvärmning, säger professor Mattias Lindahl vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet.

Arbetet har pågått intensivt världen över de senaste åren och experter från ett hundratal länder har varit inblandade inom ramen för den internationella standardiseringsorganisationen, ISO. Från LiU har flera forskare deltagit, förutom Mattias Lindahl, bland andra professor Tomohiko Sakao och professor Erik Sundin.

LiU-forskning har bidragit med kunskap

Mattias Lindahl och hans kollegor har varit involverade i ett antal olika forskningsprojekt som bidragit med kunskap när standarderna tagits fram. Det handlar bland annat om forskningsmiljön Mistra REES som jobbat med att hitta lösningar för hur en cirkulär ekonomi ska kunna fungera. Andra exempel är projekt som utforskat hur AI kan användas för att förbättra tillverkning och underhåll så att produkter håller längre.

– Detta har varit ett fantastiskt sätt att integrera kunskap och resultat från våra forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi in i standarderna, säger Mattias Lindahl.

De nya ISO-standarderna fastslår termer, begrepp och principer inom cirkulär ekonomi. Det ska säkerställa att företag och organisationer som vill övergå till en mer cirkulär affärsmodell har ett gemensamt språk att uttrycka sig på.

Standarderna ger också vägledning kring hur företag kan gå till väga för att införa och utveckla cirkulära affärsmodeller och hur resultatet kan mätas och utvärderas.

Hög prioritet inom EU

– Standarderna ger möjlighet att systematiskt arbeta för att skapa mer värde för fler människor, men med färre resurser och mindre avfall, säger Mattias Lindahl.

Den cirkulära omställningen har hög prioritet inom EU, men behovet av gemensamma riktlinjer och vägledningar är stort. ISO-standarderna är bara ett första steg och arbetet fortsätter nu. På förslag av Svenska institutet för standarder (SIS) och med stöd från Europas medlemsländer, har det europeiska samarbetsorganet CEN/TC 473, åtagit sig att utveckla europeiska standarder inom cirkulär ekonomi.

Pressmeddelandet från Svenska institutet för standarder

 

Fakta

Exempel på forskningsprojekt där LiU deltagit:

  • Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking
  • Simon – New Application of AI for Services in Maintenance towards a Circular Economy
  • ERN – European Remanufacturing Network – coordinating and supporting European remanufacturers
  • SCANDERE – Scaling up a circular economy business model by new design, leaner remanufacturing, and automated material recycling technologies
  • RE:think – Rethink and improve product design and service cost for circular economy business models
  • Adapt2030 – Adaptive lifecycle design by applying digitalization and AI techniques to production

Kontakt

Läs mer

Forskning

Organisation

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.