25 oktober 2021

I en ny studie ska forskarna tillsammans med industrin analysera hur plastprodukter är designade och om det går att minska antalet termoplastvarianter. Ett färre antal plastvarianter, med högre prestanda och tydliga egenskaper förväntas ge flera fördelar, t ex enklare logistik och separation, högre volymer och ökat återvinningsvärde.

saker i plast- lego, leksaker, påse, flaskor

Plast har kommit att symbolisera konsumtionssamhällets slit och släng då det ofta används i kortlivade produkter som produceras i stora volymer och därefter slängs.

De unika egenskaperna hos plast gör att de kan spela en viktig roll på vägen mot en mer hållbar, cirkulär och resurseffektiv framtid. 

– Lätt, mångsidig och hållbar plast kan hjälpa till att spara förutom råvaror, viktiga resurser som energi och vatten och därmed lämna lägre koldioxidfotavtryck i strategiska sektorer som inkluderar t ex förpackning, byggande och konstruktion, fordon, förnybar energi och hälsovård, berättar Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet.

porträtt på en manMattias Lindahl, professor i miljödriven produktutveckling vid LiU och programdirektör för Mistra REES. Foto Teiksma Buseva

Cirkulär plasthantering

För att förbättra plastens livslängd är det viktigt att se till att mer plast materialåtervinns och inte hamnar som avfall. Blir plasten ett avfall återvinns den som energi men det är lägre miljönytta än att materialåtervinna plasten och stöttar inte avfallsbranschens och kommunernas mål om en fossilfri energiåtervinning. Då världens plastanvändning ständigt ökar är det viktigt att ha en effektiv materialåtervinning av plast samtidigt som man hela tiden försöker få återvinningen ännu effektivare.

Det stora grundläggande problemet är att det finns ett stort antal olika plaster, alla med olika kombinationer av tillsatser och det leder till flera problem vid materialåtervinning, dels finns det relativt små volymer av respektive specifik plast, dels så blandas alla plasterna på ett sådant sätt att det blir svårt att separera dem i materialåtervinningen. Detta gör att det blir svårt att tillverka en ny produkt baserad på återvunnen plast då man inte exakt kan bestämma vilken plasttyp, samt vilka tillsatser den återvunna plasten innehåller.

– Genom att öka och sprida kunskapen om hinder och möjligheter med en övergång till ett färre antal plastvarianter förväntar vi oss kunna bidra till både ny och förbättrad policyutveckling och standardisering inom området, samt inte minst beteendeförändringar inom industrin och bland leverantörer och kunder, säger projektledaren Mattias Lindahl.

Projektet ”En cirkulär plasthantering med hjälp av ett fåtal termoplaster med hög prestanda och tydliga specifika egenskaper” drivs av Linköpings universitet, Lunds universitet, Mistra STEPs och Mistra REES och involverar olika aktörer från plastindustrin och återvinningsföretag. Både Naturvårdsverket och Svensk Plastindustriföreningen är medfinansiärer tillsammans med Avfall Sveriges utvecklingssatsning. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.