21 februari 2022

En femtedel av befolkningen i Europa lever med långvarig smärta. LiU-forskare Mathilda Björk har studerat förhållandet mellan smärta och arbetsliv och hur digitala verktyg kan användas i återgång till arbetslivet.

Person håller i mobiltelefon på ett kontor. I mobiltelefonen är appen SWEPPE öppen.
Appen SWEPPE. Karin Linhardt

Ungefär 20 procent av Europas befolkning lever med en måttlig till svår långvarig smärta, något som ofta riskerar att leda till nedsatt arbetsförmåga och försämrad livskvalitet. Utöver de negativa konsekvenserna för individen, leder detta också till stora kostnader för samhället, bland annat i form av sjukskrivningar. Dessutom är återgången till arbete efter sjukskrivningen ofta en utmanande process för såväl medarbetare som arbetsgivare. Den anställde kan känna sig osäker på hur förvärvade kunskaper under rehabiliteringen ska omsättas i praktiken samtidigt som arbetsgivare ofta är osäkra på hur man bäst skapar en hållbar arbetssituation.

Foto Linda FredriksonMathilda Björk, professor i arbetsterapi vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har särskilt studerat förhållandet mellan smärta och arbetsliv och vad som kan göras för att underlätta återgång efter sjukskrivning. Som en del av sin forskning har hon bland annat tittat på hur digitala verktyg kan användas i arbetssituationen och stödja medarbetare och arbetsgivare.

Digitala verktyg för att underlätta återgången till arbete

– Ett vanligt problem är att den enskilde arbetstagaren ofta känner ett tungt ansvar för sin egen rehabilitering, inte minst när det gäller att tillhandahålla relevant information till arbetsgivaren, säger Mathilda Björk. Många är dessutom osäkra på vilken typ av information som man är villig att dela med sig av till arbetsgivaren. Här kan ett digitalt verktyg fylla en viktig funktion.

Resultatet av forskningsarbetet blev den digitala plattformen SWEPPE. Målet var att underlätta kommunikation, bidra med kunskap, och ge möjlighet till coachning. SWEPPE står för A Sustainable WorkEr - An innovative digital support for Persons with chronic Pain and their Employers och är just detta; ett digitalt forskningsbaserat stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare.

I arbetet med att utveckla SWEPPE skapades två referensgrupper där smärtpatienter och arbetsgivare bjöds in för att komma med synpunkter och önskemål till forskarna.

Stöd för arbetsgivaren

– Ofta saknar också arbetsgivare kunskap och resurser för att skapa en hållbar arbetssituation för någon som återvänt efter en lång sjukskrivning, säger Mathilda Björk. Konkret kan det handla om att få information om medarbetarnas mål och framsteg och tips om anpassning av arbetsplatsen. Genom SWEPPE får arbetsgivaren tillgång till den information som medarbetaren valt att dela, därutöver tillgång till kunskapsbibliotek. I arbetsgivarens vy finns därför även fakta om långvarig smärta, samlat i ett kort och lättillgängligt format.

På vilket sätt kan en app göra återgången till arbetsplatsen lättare?
– En viktig pusselbit för framgång i återgångsprocessen är skapa en tydlig struktur med definierade mål och regelbundna uppföljningar. I detta sammanhang kan ett digitalt verktyg som SWEPPE fylla en viktig roll, säger Mathilda Björk.

Med hjälp av ett så kallat styrkort kan medarbetaren formulera mål, identifiera utmaningar och ange strategier för att nå dit samt ange vilket stöd man önskar av arbetsgivaren. Vidare kan medarbetaren varje dag fylla i hur de känner sig i kroppen, exempelvis om de känner trötthet, stress eller smärta. Genom att göra en hälsoskattning varje dag ges insikt i vilka vanor som leder till bra mående. Appen innehåller också ett bibliotek med information som till exempel avslappningsövningar och gör det också möjligt att ställa frågor till en coach. Just att allt finns tillgängligt i en och samma app inbjuder till kontinuitet och att satta mål faktiskt följs upp.

Vad har ni sett för resultat hittills av arbetet med SWEPPE?
– I våra användbarhetsmätningar får vi höga betyg från både medarbetare och arbetsgivare, säger Mathilda Björk. Medarbetarna uppskattar påminnelser om självskattning och sätta arbetsrelaterade mål, och självmonitorering. Många uppskattar att den är enkel och tydlig och att de får bättre förutsättningar att kommunicera med sin arbetsgivare. Just nu pågår en studie där vi undersöker om SWEPPE minskar risken för nya sjukskrivningar det första året efter återgång i arbete.

Hur ser framtiden ut för SWEPPE, har ni funderat på att utvidga användningsområdet?
– Ja, faktiskt, på den fronten händer en hel del. Vi har utvecklat flera olika varianter och anpassningar för andra målgrupper som vi samlat under ett paraply som vi kallar SWEdigS. Bland annat finns appen SWECOV som tagits fram för att hjälpa personer som drabbats av postcovid att komma tillbaka i arbetslivet. Det finns också en variant som vi kallat SWEprev som utvecklats för att förebygga arbetsrelaterade problem och sjukskrivningar och som vi hoppas kan vara användbar i flera olika branscher, avslutar Mathilda Björk.

 

Se Lunchklubbens föreläsning med Mathilda Björk

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.