12 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond

Tre forskare från Linköpings universitet tilldelas anslag i Riksbankens jubileumsfonds årliga utlysning. Projekten handlar om algoritmer som fördelningsverktyg för migranter, klassikerskyddet i upphovsrättslagen och målstyrningen i skolan.

Fredy Alberto Mora Gamez, vid institutionen för tema, ska studera konsekvenserna för att använda algoritmer som fördelningsverktyg för migranter. Som en följd av bland annat den ökande osäkerheten kring migrationsmönster vänder sig regeringar i allt högre utsträckning till ny informationsinfrastruktur, digital data och analysformer som prognosticerande algoritmer. Projektet ” Räkna på migration: En multi-situerad etnografi om algoritmisk styrning och fördelningsnycklar” tilldelas 6,1 miljoner kronor.

Magnus Hultén, professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 3,6 miljoner kronor för att studera målstyrningens historia inom skolans område. Syftet med studien är att studera om målstyrningens längre historia kan blottlägga de värden, normer och styrmodeller som knutits till skolans mål.

Martin Fredriksson, institutionen för kultur och samhälle, tilldelas knappt 2,3 miljoner kronor för projektet ”Klassikerskyddet: Kollektiva rättigheter, kulturarv och upphovsrätt”. Projektet ska kartlägga vilka kulturella värden som format klassikerskyddets utveckling 1956-2020, relatera det till internationella kulturarvsregleringar samt se hur eller omklassikerskyddet kan bidra med nya perspektiv på hur lagen kan hantera kollektiva kulturella anspråk.


Senaste nytt från LiU