15,5 miljoner kronor till LiU från Riksbankens jubileumsfond

Tre forskare vid LiU tilldelas projektbidrag av Riksbankens jubileumsfond. Forskningsprojekten handlar om så vitt skilda saker som hur vi ljudar, utbildningsreformer samt gränsdragningar mellan stater i spåren av pandemin.

Första snön på Campus Valla i Linköping Magnus Johansson

Erik Rosenqvist tilldelas 4,8 miljoner kronor för att undersöka utbildningsreformer i Sverige, Norge och Danmark samt deras konsekvenser för skolsegregation och skolans likvärdighet. Erik Rosenqvist har sin hemvist på institutet för analytisk sociologi (IAS) samt institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Leelo Keevallik, institutionen för kultur och samhälle (IKOS), tilldelas 4,7 miljoner kronor inom området språkstudier. Projektet ”Att ljudsätta andra: Distribuerat agentskap i handling” ska studera hur vi ljudar för att knyta an till vad någon annan upplever, och så att säga talar för någon annans räkning.

Xolani Tshabalalas tilldelas två miljoner kronor för att undersöka hur mobiliteten sett ut över statsgränserna i södra Afrika under pandemin och hur detta skapar mönster för framtiden. Projektet ska bland annat undersöka i vilken mån politiska och epidemiologiska gränser sammanfaller med varandra.

Ytterligare tre forskare tilldelas bidraget RJ Sabbatical, för att kunna avsluta långt gången forskning. Zoran Slavnic, institutionen för kultur och samhälle (IKOS), tilldelas 1,4 miljoner kronor för projektet ”Informaliseringens politiska ekonomi”. Artur Nilsson, institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), får nära 1,3 miljoner kronor för ”Den personliga världsåskådningens psykologi” medan Elin Käck vid institutionen för kultur och samhälle (IKOS), får 1,2 miljoner kronor för ”Europatropen: Konstruktioner av Europa i amerikansk poesi”.

Totalt beviljade Riksbankens jubileumsfond 370 miljoner kronor till totalt 83 forskningsprojekt.

Senaste nytt från LiU