04 november 2020

Fyra forskare från LiU fick dela på drygt 21 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Tre tidskrifter med hemvist vid LiU mottog också tidskriftsbidrag på sammanlagt 2,2 miljoner kronor.

Professor Anders Neergaard vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), tilldelades drygt 5,9 miljoner kronor för sitt projekt om etnonationalism, ”Skånegåtan och geografier av solidaritet: Platsidentiteter i skuggan av framväxande etnonationalism”. Projektet ska undersöka varför högerradikala partier varit så framgångsrika i Sverige och varför framgången har kommit så snabbt. Projektet ska också undersöka varför partierna domineras av män och, framför allt, varför det finns regionala skillnader i stödet för dessa partier.

Sarah McIntyre, förste forskningsingenjör vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), fick 5,8 miljoner kronor för ett projekt om nervmekanismer och mellanmänsklig hudberöring, medan professor Daniel Västfjäll, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), fick 4,8 miljoner kronor för att leda projektet ”Psykologiska mekanismer som minskar försummelse av humanitära värden i bedömningar och beslut”.

Maria Brandén, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), ska studera skolval, familjers flyttningar och skolsegregation. För detta tilldelades hon drygt 4,3 miljoner kronor.

Linköpings universitet är också hemvist för tre vetenskapliga tidskrifter som tilldelades tidskriftsbidrag. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research tilldelades 957 000 kronor medan Europeisk tidskrift för forskning om vuxnas utbildning och lärande fick ta emot 708 000 kronor. Nordic Journal of Vocational Education and Training (Nordisk tidskrift för yrkesutbildningsforskning), tilldelades 549 000 kronor.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet drygt 498 miljoner kronor i bidrag för åren 2020–2025.

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.