28 miljoner till forskning på institutionen för fysik, kemi och biologi

Åtta LiU-forskare på institutionen för fysik, kemi och biologi får mellan 3 och 4 miljoner var i bidrag från Vetenskapsrådet.

Bananflugor. Bananflugor i forskningens tjänst. Magnus Johansson

Vetenskapsrådet delar ut mer än 1,1 miljarder kronor till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap mellan 2020 och 2024. Bättre analys av data när datorn och människans bästa egenskaper kombineras – det handlar ett av LiU-projekten som beviljats anslag om. Kroppsnära elektronik med komponenter som liknar vår hud är ett annat. Alla forskare på institutionen för fysik, kemi och biologi som nu fått forskningspengar: 
 
Rickard Armiento, universitetslektor vid Avdelningen för teoretisk fysik, beviljades medel för forskning inom den kondenserade materiens fysik. 
 
Sai Bai, postdoktor vid Avdelningen för elektroniska och fotoniska material får pengar för forskning inom materialkemi. 
 
Weimin Chen, professor vid Avdelningen för elektroniska och fotoniska material, får bidrag för forskning inom materialkemi. 
 
Urban Friberg, universitetslektor vid avdelningen för biologi, beviljas anslag för forskning inom evolutionsbiologi. 
 
Olle Hellman, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för teoretisk fysik, får pengar för forskning inom den kondenserade materiens fysik och annan materialteknik. 
 
Jawad Ul Hassan, universitetslektor vid Avdelningen halvledarmaterial får bidrag för forskning inom den kondenserade materiens fysik, atom- och molekylfysik och optik samt annan materialteknik. 
 
Kajsa Uvdal, professor vid Avdelningen molekylär ytfysik och nanovetenskap beviljades pengar för forskning inom nanoteknik och annan fysik. 
 
Björn Wallner, professor vid Avdelningen för bioinformatik får medel för forskning inom strukturbiologi, bioinformatik och biofysik. 

 

Senaste nytt från LiU