3,9 miljoner till forskning om tystnadskultur inom scenkonsten

Tystnadskulturer kring sexuella trakasserier gör att missförhållanden kan fortgå. Anna Lundberg ska undersöka mekanismerna bakom tystnadskulturen och tilldelas nu anslag av AFA Försäkring för detta. Hon ska också ta fram ett metodstöd som kan bidra till att förebygga och hantera sexuella trakasserier i branschen.

tom scen Forskningsprojektet, som bedrivs i samverkan med aktörer i scenkonstbranschen, ska undersöka mekanismerna bakom tystnadskulturen. alphaspirit

2017 belyste de båda uppropen #tystnadtagning och #metoobackstage förekomsten av sexuella trakasserier i tv-, film- och teaterbranschen. En kommission pekade på en tystnadskultur som en av de främsta orsakerna till kränkningarna.

– Trakasserier handlar inte bara om offer och förövare. Det handlar också om kollegor som ser vad som händer, och antingen inte säger något eller i bästa fall säger ifrån. När vårt projekt är klart hoppas jag att vi ska kunna erbjuda branschen ett bra stöd i att motverka och förebygga tystnadskultur och dess destruktiva konsekvenser för arbetsprocesser och arbetstagare, säger Anna Lundberg, docent vid institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Tidigare forskning har visat ett samband mellan arbetsplatskultur, arbetsplatsens policy för kränkande särbehandling och trakasserier samt medarbetarnas sätt att antingen vara tysta eller tala. Men man vet inte tillräckligt om vad som gör att den här typen av missförhållanden kan fortsätta. 

Forskningsprojektet, som bedrivs i samverkan med aktörer i scenkonstbranschen, ska undersöka mekanismerna bakom tystnadskulturen, hur den kan förebyggas och hur den bidrar till arbetsmiljöproblem som sexuella trakasserier. Metodstödet kommer att bli en hjälp för arbetstagare och arbetsgivare att diskutera hur man bör agera vid olika typer av kränkningar och trakasserier samt hur man kan hantera dem. 

Anna Lundbergs forskningsprojekt är ett av nio som tilldelas anslag i AFA Försäkrings utlysning om arbetsmiljö och hälsa. Hon kommer att utföra det i samarbete med Ann Werner på Södertörns högskola och Isak Benyamine på Riksteatern.

 

Om Anna Lundberg

Senaste nytt från LiU