14 juni 2020

Martina Berglund och Per Nilsen leder två av de nio projekt som nu får pengar när AFA Försäkring finansierar forskning om hur covid-19-pandemin påverkar arbetsliv, hälsa och ledarskap ur olika perspektiv.

kvinna arbetar hemifrån med handdesinfektion vid datornCoronapandemin har påverkat arbetslivet ur många olika aspekter. Foto CentralITAlliance Martina Berglund, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, har beviljats drygt 4,4 miljoner kronor till forskningsprojektet SPINN-OFF, om förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar. Utifrån lärdomar av de mycket snabba svängningarna som covid-19-pandemin krävt inom privata och offentliga verksamheter vill forskarna skapa spinn-off-effekter som stärker arbetsplatsers förmåga till förnyelse och en hållbar arbetsmiljö när snabba förändringar är ”det nya normala”. Målet är att projektet ska mynna ut i en inspirationsguide med lärandeexempel och metodstöd för arbetsmiljö- och förnyelsearbete. Projektet bedrivs i samarbete med forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden).

Per Nilsen, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, får 2,5 miljoner kronor för att studera coronapandemins effekter på hälso- och sjukvårdens arbete. Projektet heter Disruption, vilket betyder ungefär störning eller problem som avbryter en aktivitet eller process. Forskarna ska tillvarata erfarenheter från både medarbetare och ledning inom primärvården och undersöka hur arbetet och den psykosociala arbetsmiljön påverkas av de snabba, genomgripande förändringar som skett till följd av pandemin. Projektet bedrivs av samma forskargrupp som arbetar med ett tidigare projekt om digital primärvård, som finansieras av AFA.

AFA Försäkrings covid-19-utlysning stödjer forskningsprojekt som ska undersöka hur den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete och förutsättningar för ledarskap. Utlysningen är fortfarande öppen och tar emot ansökningar till den 1 oktober i år.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.