18 april 2024

Abhijeet Behera försvarade framgångsrikt sin licentiatavhandling med titeln "Performance assessment of long combination vehicles using Naturalistic Driving Data" den 16 april.

Abhijeet är doktorand vid Fordonssystem och VTI och handleds av Sogol Kharrazi, docent vid LiU/VTI, och Erik Frisk, professor vid LiU. Examinatorn var Daniel Axehill, professor vid LiU, och opponent var Mats Jonasson, docent vid Chalmers.

 

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.