19 april 2021

Aldrig har så många sökt utbildningar på LiU som i år. Antalet studenter som valt Linköpings universitet som sitt förstahandsval ökade med totalt elva procent jämfört med förra året. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR). Och det är sökande till enskilda kurser som ökat mest.

A number of tables with students  studying. Magnus Johansson

När antagningen till landets universitet och högskolor stängde den 15 april hade drygt 419 000 personer anmält sig till utbildningar på landets lärosäten. Det är en ökning med tre procent jämfört med det tidigare anmälningsrekordet från höstterminen 2020.

Till Linköpings universitet hade totalt 51 397 personer sökt program eller kurser. Av dem hade 15 874 valt LiU som sitt förstahandsval. Det är en ökning med elva procent jämfört med höstterminen 2020.
Ökningen av förstahandssökande till utbildningsprogram var fyra procent och ökningen till kurser var 24 procent. 

Tittar man på den nationella andelen av förstahandssökande till utbildningsprogram hamnade Linköpings universitet på delad sjätte plats med 4,88 procentandelar. Störst andel hade Göteborgs universitet med 10,11. 
– Jag är jätteglad och stolt över att så många valt att vilja plugga hos oss, säger Margaret Bachrack Lindström. Jag hoppas att alla nu också tackar ja till sina platser. Jag vet att studentkårerna jobbar för fullt för att alla ska få ett så bra mottagande som det bara går i höst.

Läkare, psykologi och djur lockar

De utbildningsprogram som fått flest förstahandssökande till Linköpings universitet är civilekonomprogrammet med 729 förstahandssökande, läkarprogrammet 633, psykologprogrammet och civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 423 och socionomprogrammet 407 sökande.
Även sjuksköterskeprogrammet i både Linköping och Norrköping ökar stort. Och det helt nya kandidatprogrammet i djurpsykologi hade 80 förstahandssökande till 30 platser.

De kurser med flest förstahandssökande är hundens beteendebiologi med 365 förstahandssökande, psykoterapi 263, och handledning inom förskole- och lärarutbildning 190 sökande.

– Nu väntar vi på den definitiva antagningen i sommar och kommer att göra en djupare analys av siffrorna, säger Margaretha Bachrack Lindström.

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.