23 januari 2024

Alla barns rätt att skyddas från våld är utgångspunkten för den nationella strategin "En uppväxt fri från våld" som sedan ett år ligger på regeringens bord. Barnafridskonferensen i Linköping den 24–25 januari vill ta reda på hur samhället gemensamt kan gå från ord till handling för att förebygga och bekämpa våld mot barn och unga med stöd av forskningsbaserad kunskap.

Ett viktigt mål för konferensen är att främja erfarenhetsutbytet mellan yrkesverksamma inom socialtjänst, rättsväsende, skola och hälsovård. Ett 40-tal forskare och yrkesverksamma föreläser på konferensen där över 600 kommer att delta. 

Camilla Waltersson Grönvall, Sveriges socialtjänstminister med ansvar för barnrättsfrågor, inviger Barnafridskonferensen tillsammans med Linköpings universitets rektor Jan-Ingvar Jönsson och professor Laura Korhonen, centrumchef vid det nationella kunskapscentrumet Barnafrid vid Linköpings universitet. Temat för 2024 är ”Aldrig våld! Med kunskap går vi från ord till handling”.

– Kunskapsspridning och kompetenshöjande är viktiga komponenter i ett utvecklingsarbete, men leder tyvärr inte automatiskt till förbättringar. Om vi vill öka kapaciteten och kvaliteten i de verksamheter som möter barn och unga behöver vi ägna mer tid och fokus till aktiviteter som verkligen ger stöd till implementering av ny kunskap, nya metoder och arbetssätt, säger Laura Korhonen.

Fredrik Malmberg, i dag direktör för Institutet för mänskliga rättigheter och tidigare regeringens särskilda utredare, inleder konferensen med en föreläsning om den nationella strategin för ”En uppväxt fri från våld”. Utredningen presenterade sitt betänkande den 18 januari 2023.

På konferensen visas en fotoutställning där Barnafrids två ungdomsråd har tagit foton som illustrerar angelägna utvecklingsområden inom området våld mot barn.

Deltagarna kommer också i flera interaktiva moment öva på att samtala med barn med hjälp av AI. Detta sker både i föreläsningar och i utställardelen där Oslo Metropolitan University kommer att visa sin avatar, som hjälper yrkesverksamma att öva sin konversationsförmåga inför samtal med barn som utsatts för våld.

Under konferensen delar Barnafrid ut Barnafridspriset till en framstående forskare och dennes avhandling.

Följ oss på sociala medier för att se glimtar från konferensen. 


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.