28 maj 2024

CETIS startade 1993 som ett resurscentrum för teknikundervisning och den
29 maj 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett ”Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i förskola och grundskola”. Här nedan delar några av våra viktiga samarbetspartners med sig av sina tankar om oss, du kan också läsa om vår verksamhet under de första 25 åren.

Gruppbild på CETIS medarbetare utanför Campus Norrköpings huvudentre.
Målet har varit att stötta tekniklärare, höja teknikämnets status till ett skolämne med egen timplan. Vi har arbetat för att teknikämnet ska synas på schemat och att eleverna får den undervisning de har rätt till. Eleverna ska utmanas, stimuleras och erbjudas möjlighet att sträva mot högre betyg.

Samarbeten

Vi är glada och tacksamma över de nära samarbeten vi har med flera lärosäten och andra aktörer med intresse för att ungdomar avslutar grundskolan med teknisk kompetens. De ges då möjlighet att söka vidare till högre utbildning, att söka arbeten inom tekniksektorn, att förstå konsekvenser av olika teknikval samt ha den demokratiska möjligheten att förstå sin omvärld.

Fyra röster

Jan Grenholm på Högskolan i Gävle menar:
- CETIS har bidragit till ett prestigelöst och fruktsamt samarbete mellan landets olika lärarutbildningar. Detta har varit speciellt värdefullt för de mindre lärosätena. Under dessa 25 år har CETIS varit direktkanalen till teknikdidaktiska nyheter inom utbildning och forskning. Regelbundna nätverksträffar för landets lärarutbildningar är uppskattade inslag som har befrämjat teknikämnets utveckling ur flera perspektiv. Nyhetsbrevet är särskilt uppskattad av alla som värnar om teknikämnet.

Johnny Häger, undervisningsråd på Skolverket säger följande:
- CETIS är en mycket viktig aktör gällande teknikämnets gestaltning och innehåll i svensk skola. Med hög kompetens och engagemang är de en värdefull partner i Skolverkets arbete med teknikämnet. Samarbete gällande exempelvis kursplaneskrivningar, kompetensutvecklingsmaterial och konferenser men också ett ständigt utbyte av tankar och idéer för teknikämnets utveckling. Vår förhoppning är att det ska fortsätta på samma givande och utvecklande sätt framöver, allt för en god teknikundervisning och kunskapsutveckling i teknik för alla elever i den svenska skolan.

Li Ljungberg, expert Kompetensförsörjning på Teknikföretagen berättar:
- Att ge alla våra unga kunskaper och självförtroende i teknik är avgörande för att bygga det samhälle vi ha. För att utveckla mer hållbara produkter och lösningar, för att planera våra städer där nya smarta fordon ska rulla och för att med digital kompetens och nya verktyg utveckla sjukvården till att kunna ge ännu bättre vård. CETIS arbete med att ge teknikämnet öronmärkta 200 timmar har varit väldigt betydelsefullt. Tyvärr har det varit accepterat att ”slarva” med teknikundervisningen. Utifrån de samhällsutmaningar vi står inför borde det vara ett av skolans viktigaste ämnen!”

Veronica Bjurulf, VD, NTA Skolutveckling ekonomisk förening säger:
- Grattis CETIS 25 år! NTA Skolutveckling är mycket glada och tacksamma för de insatser CETIS har gjort för utvecklingen av NTA:s teman. Ett exempel på ett uppskattat möte var när föreståndare Claes Klasander föreläste på releasen av Den smartare staden – ett tekniktema med programmeringsinnehåll. Vi hoppas på fortsatt samarbete även framöver!

Några verksamheter

Vi drev kampanjen ”Tänk 200!” i fem år, vilket resulterade i regeringens beslut om en egen timplan, som innebär 200 timmar teknikundervisning i grundskolan.

Redan från start har vi genomfört rikskonferenser vartannat år och sedan 2011 regionala konferenser. Från och med 2018 satsar vi på de regionala konferenserna och andra sätt att mötas på.

Teknikundervisning i skolan är det äldsta teknikdidaktiska nyhetsbrevet av sitt slag i Sverige. Det är inne på sin 27e årgång. Med fyra nummer per år fylls det med en aktuell och kärnfull ledare, forskningsinformation, undervisnings- och boktips, texter kring olika teknikdidaktiska områden och annat relevant.

Vi har under åren färdigställt flera egna inspirationsmaterial, för förskola och grundskola. Allt finns tillgängligt här på vår hemsida.

Välkomna att läsa mer och ta del av vår verksamhet. Kontakta oss gärna på info@cetis.liu.se

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.