22 mars 2022

I 25 år har Centrum för kommunstrategisk forskning, CKS, varit ett nav för forskning och samverkan kring kommunal och regional utveckling. I framtiden siktar den pigga jubilaren på att fortsätta utveckla de goda relationerna i Östergötland – men också att flytta fram positionerna nationellt och internationellt.

En person talar inför sittande publik.
Lena Micko, före detta civilminister och tidigare ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR, var med och inledde CKS jubileumskonferens på campus Valla. Magnus Johansson

- Att se hur vi kan positionera oss och göra avtryck på andra sätt internationellt är intressant, säger Sara Gustafsson.

Hon är biträdande professor i miljöteknik och sedan september 2020 även föreståndare för Centrum för kommunstrategisk forskning, CKS, vid LiU. Forskningscentret och mötesplatsen firar 25 år i år, något som firades med en jubileumskonferens på campus Valla med ett 70-tal deltagare.

- Det var väldigt roligt att vi kunde få till en fysisk konferens, det var en vinst och energikick bara det. Seden blev dagen som helhet väldigt lyckad och jag hoppas deltagarna fick nya erfarenheter och utbyten med sig hem, säger Sara Gustafsson. Bild på Sara Gustafsson professor och föreståndare på CKS Foto Robert Wengler

Betydelsefullt för LiU

Varför är det viktigt att uppmärksamma CKS 25-årsjubileum?

- CKS har funnits länge och är betydelsefullt för universitetet, kommunerna och regionen. Vi är som en intermediär mellan forskare å ena sidan och tjänstepersoner och politiker å andra sidan. En sådan här dag kan fånga upp vad som är på agendan just nu och det finns möjlighet att se vad det kan finnas för kunskapsgap där kompetens på universitet kan vara till hjälp. Det här ömsesidiga utbytet blir allra bäst om det sker live också.

Konferensen, där Sara Gustafsson tillsammans med statsvetaren Jonas Frykman höll i huvudföreläsningen, gick under rubriken ”Hållbar utveckling - att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället”.

- Hur vi ställer om till en mer hållbar utveckling ligger lite i kommunernas och regionens kärnuppdrag, kan man säga. Och det gäller all verksamhet: oavsett om vi pratar om det som händer inom socialtjänsten, vad som görs ute på skolorna eller vad som händer på planeringskontoren. Hållbar utveckling ligger högt upp på agendan.

I dag har CKS avtal med 13 kommuner och Region Östergötland. Att samverka med kommuner och region, vad får universitetet ut av det?

- Det är viktigt av flera anledningar. Här kan vi visa upp vår forskning som är relevant för samhället. Men vi kan även visa att universitetet kan vara en spelare att vända sig till på olika sätt. Det är lätt att man fastnar i att samverkan enbart handlar om att få ut information eller visa en presentation.

Om vi vänder på det. Vad får kommuner och region ut av samverkan med LiU?

- Under åren har det byggts upp en ömsesidig respekt och tillit. Via oss på CKS finns ingång till en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är unik. Vi har många olika kompetenser, allt från biologer och kulturgeografer till ekonomer och statsvetare, som på olika sätt och med olika medel kan belysa de kommunstrategiska utmaningarna som finns. Och skulle inte vi har den kompetens som efterfrågas så kan vi tipsa vidare till andra delar av universitetet.

Sätta avtryck

Under jubileumskonferensen invigningstalade CKS styrelseordförande Anders Hedeborg. Han såg en framtid där CKS kommer att sätta ett större avtryck internationellt. Sara Gustafsson tycker en internationalisering är intressant och hon är själv rådgivare till en liknande centrumbildning i danska Odense. En person talar inför publik.CKS styrelseordförande Anders Hedeborg lyfte fram att det är dags för CKS att sätta större avtryck såväl nationellt som internationellt. Foto Magnus Johansson

- Vi tittar hela tiden på hur vi kan positionera oss och göra avtryck. Med samarbetet i Danmark visar vi upp oss utåt och kan samtidigt ta inspiration av vad som händer i andra länder.

Inom CKS är det full fart under stora delar av året. Seminarieserier, föreläsningar, kurser och möten. Under 2022 blir det självklart lite extra fokus på lokal politik och demokrati.

- Det är ett valår och det blir mycket fokus kring det. CKS är en fantastisk organisation att få vara en del av och det sker hela tiden olika saker i våra tre olika forskningsfält och mellan fälten. Att få uppleva interaktionen på nära håll med olika samhällsaktörer är väldigt spännande, säger Sara Gustafsson.

Filmen om CKS

CKS 25 första år

1997 grundades Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. 2022 firar vi den pigga 25-åringen hela året.

Jubileumsfilmen "CKS 25 år" berättar historien om CKS med hjälp av våra medarbetare och samverkanspartners vi jobbat ihop med genom åren. 25 år på sju minuter.

Mer om CKS forskning

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.