01 september 2023

Med concept cartoons eller begreppsbubblor får du i gång elevernas diskussioner om teknik i olika sammanhang. CETIS har tagit fram concept cartoons för teknikämnet i grundskolans alla stadier samt för gymnasiet. På Lärportalen hittar du materialen med concept cartoons.

Illustration av barn i grupp i tecknat format.
Illustration av Åsa Fredricsson, Illustreramera.se

Concept cartoons kan användas som diskussionsmaterial. Bland andra Concept cartoons finns Drivkrafter bakom teknisk förändring. Här kan man diskutera drivkrafter bakom teknikens förändring, till exempel stora förändringar som tekniken genomgått och de sätt som detta förändrat samhället på och vice versa.

Ett annat expempel är Männsikan och tekniken.När du jobbar med denna Concept Cartoon kan det vara lämpligt att utgå från något eller några konkreta tekniska exempel. Kanske genom, som eleverna på bilden visar, att man har sett någon film om teknisk förändring eller några nyhetsartiklar som kan stimulera tankar om människans användning av teknik. Här är förhållningssättet till teknik i fokus.

Illustration av ungdomar som sitter ner i grupp i tecknat format. Foto Illustration av Åsa Fredricsson, Illustreramera.se

Du hittar flera concept cartoons på Lärportalen hos Skolverket till exempel inom hållbar utveckling och språkutvecklande arbetssätt.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.