01 september 2023

Med concept cartoons eller begreppsbubblor får du i gång elevernas diskussioner om teknik i olika sammanhang. CETIS har tagit fram concept cartoons för teknikämnet i grundskolans alla stadier samt för gymnasiet. På Lärportalen hittar du materialen med concept cartoons.

Illustration av barn i grupp i tecknat format. Illustration av Åsa Fredricsson, Illustreramera.se

Concept cartoons kan användas som diskussionsmaterial. Bland andra Concept cartoons finns Drivkrafter bakom teknisk förändring. Här kan man diskutera drivkrafter bakom teknikens förändring, till exempel stora förändringar som tekniken genomgått och de sätt som detta förändrat samhället på och vice versa.

Ett annat expempel är Männsikan och tekniken.När du jobbar med denna Concept Cartoon kan det vara lämpligt att utgå från något eller några konkreta tekniska exempel. Kanske genom, som eleverna på bilden visar, att man har sett någon film om teknisk förändring eller några nyhetsartiklar som kan stimulera tankar om människans användning av teknik. Här är förhållningssättet till teknik i fokus.

Illustration av ungdomar som sitter ner i grupp i tecknat format. Foto Illustration av Åsa Fredricsson, Illustreramera.se

Du hittar flera concept cartoons på Lärportalen hos Skolverket till exempel inom hållbar utveckling och språkutvecklande arbetssätt.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.