05 maj 2020

Consensus årliga prisutdelning gick i år av stapeln digitalt. Ceremonin den 5 maj samlade många nyfikna deltagare som ville gratulera såväl Årets pedagog, Årets VFU-plats, samt Årets inspiratörer vid de olika sektionerna - de digitala applåderna haglade!

Rebecka Hjelmfors gratuleras till Årets Pedagog 2020 2020
Rebecka Hjelmfors vid Vårdcentralen Brinken gratuleras till Årets Pedagog. Foto: Arvid Sundström, Consensus

Årets Pedagog har viljan att göra det lilla extra

Utmärkelsen Årets Pedagog tilldelades Rebecka Hjelmfors, som har visat stort engagemang som handledare i momentet samtalskonst på Vårdcentralen Brinken i Motala. För Rebecca Hjelmfors var det första året som handledare då hon, tillsammans med sin handledarkollega Gabriella Pihl, tagit över efter tidigare handledare distriktsläkare Gunilla Wallberg och samtalsbehandlare Lilli-Ann Bergkvist.

Med en motivering som lyfte fram hennes stora engagemang, viljan att göra det lilla extra och skickligheten i att anpassa feedback och pedagogiska verktyg efter studenternas förmåga, var Rebecka Hjelmfors märkbart rörd över utmärkelsen.

- Tack så jättemycket för den fina utmärkelsen. Det känns väldigt roligt, och jag är både rörd och ödmjukt tacksam. Det är stort att nomineras av studenter! Det är studenternas nyfikenhet som gör att vi alla som jobbar inom vården kan få inspiration att utvecklas ytterligare. Jättefint! Varmt tack!

Årets VFU-plats lyfter det interprofessionella teamet

Årets VFU-plats går till den avdelning/vårdcentral/enhet/ som tagit hand om sina studenter på ett extraordinärt sätt. I år gick utmärkelsen till Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US, för sina engagerade handledare, den välkomnande atmosfären och stärkandet av studenternas tro på sin egen förmåga. På plats digitalt fanns både handledare och verksamhetschefen Wolfram Antepohl. 

- Vi är oerhört stolta över det här priset. Extra stolta är vi över att betydelsen med det interprofessionella teamet lyfts fram, där teamarbete och hela patient är i fokus. Vi hoppas kunna inspirera fler studenter framöver, säger Wolfram Antepohl. 

Handledarna höll ett tacktal på vers, som var uppskattat av deltagarna och årets prisutdelare Johanna Radegård, utbildningsutvecklare vid Consensus.

Uppskattad student bland Årets Inspiratörer

Sist men inte minst delades utmärkelser ut till Årets Inspiratörer vid de olika sektionerna. Bland de åtta pristagarna återfanns en mycket uppskattad student - masterstudenten och LiU-iGEM-projektledaren Emmanuel Berlin, som arbetar extra som lärarassistent i histologi för kandidatstudenterna. Bland samtliga pristagarna märktes en stor glädje och stolthet över att ha blivit framröstad av studenterna, och deltagarnas digitala applåder haglade.

 

Alla pristagare och deras motivering

Årets pedagog – Rebecka Hjelmfors

”Rebecka Hjelmfors har visat stort engagemang som handledare under sitt första år som handledare i strimma samtalskonst på Vårdcentralen Brinken. Rebecka sätter även undan tid för att prata individuellt om studenternas livsmål och samtala om mental hälsa, vilket har hjälpt studenterna att hantera stress och ta sig igenom en tung termin. 

Genom att vara väl förberedd och erbjuda pedagogiska verktyg som passar studenternas förmågor och förbättringspunkter anpassar hon feedback och strategier för studenternas patientsamtal. Hon tar sig tiden att själv ta fram dessa verktyg med både utskrivna papper och tips på appar eller fysiska tekniker så studenterna alltid har något att luta sig tillbaka mot. Rebecka utstrålar en ständigt positiv attityd och lyckas visa studenternas styrkor genom balanserad feedback.

För sitt stora engagemang, viljan att göra det lilla extra och skicklighet i att anpassa feedback och pedagogiska verktyg efter studenternas förmåga, tilldelas Rebecka Hjelmfors priset som Årets Pedagog! .”

 

Årets VFU-plats - Rehabiliteringsmedicinska kliniken

“På Rehabiliteringsmedicinska kliniken finns fantastiska handledare som utmanar, ställer frågor, och får studenterna att växa i sin framtida yrkesroll. Hela teamet med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, logopeder och arbetsterapeuter verkar för att studenter, oavsett profession, ska känna sig välkomna och som del av teamet.

Studenterna får prova sina egna vingar mycket vilket gör att man känner sig mer säker i sina färdigheter. Studenter beskriver att de efter sin VFU här känner sig väl förberedda för framtida uppgifter och att de faktiskt kan använda det de lärt sig, med ett starkare självförtroende. Handledarna utvecklar studenternas tro på sin egen förmåga. Utrymme ges för att prova på, där studenter får själv gå med olika professioner, samarbeta över professionsgränserna och få en förståelse för helheten samtidigt som de får och ta ansvar för patienters hela vårdprocess utifrån sin egen profession.

För sina engagerade handledare, den välkomnande atmosfären och stärkandet av studenternas tro på sin egen förmåga tilldelas härmed Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US priset som Årets VFU-plats!”

Årets inspiratörer

Sektionerna presenteras i bokstavsordning.

Arbetsterapeutsektionen, Åsa Larsson Ranada 

"Åsa är en skojfrisk person som bidrar med en positiv stämning vid lärandetillfällen. Hon har förmågan att genom rolig undervisning omvandla studenters uppfattning om vad som är intressant och bidrar med lusten att lära. Hos Åsa finns en stor tilltro till sina studenters förmåga. Hon finns där för att stötta och uppmuntra sina studenter vid motgångar. Åsa har ett genuint engagemang när det kommer till sina studenter vilket märks i hennes pedagogiska roll, därför är Åsa en utmärkt inspiratör!"

 

Biomedicinska analytikersektionen, Padraig D'arcy

"Padraigs undervisning är både rolig och engagerande vilket gör det lätt att följa med i undervisningen, även när ämnet i sig är komplicerat. Han är alltid positiv och glad och hejar i korridoren. Padraig tar sig tid att diskutera och förklara när man inte förstår och hans intresse smittar av sig eftersom det märks hur mycket han tycker om sitt ämne. Padraig inspirerar verkligen till nyfikenhet och intresse att ta del av ny forskning och vilja utveckla kompetens och engagemang inom professionen."

Fysioterapeutsektionen, Kajsa Johansson

"Kajsa är duktig och engagerad både i det hon föreläser om samt att hur hon lär ut till studenter. Hon är väldigt pedagogisk och mån om att alla ska förstå. Kajsa har verkligen känslan för när hon bör ingripa och förklara eller när studenterna själv bör resonera sig fram. Därför är Kajsa vår Utmärkt Inspiratör!"

 

Logopedsektionen, Inga-Lena Johansson

"Studenter beskriver henne som en underbar föreläsare, väldigt pedagogisk och med mycket erfarenhet. Hon tar med det viktigaste och förklarar utförligt med mycket engagemang. Hon vill verkligen att studenterna ska förstå och lyckas med studierna. Hon är hjälpsam, informativ och tydlig. Inga-Lena bidrar till lustfyllt lärande!"

 

Medicinska Föreningen, Colm Nestor

"Colm Nestor har givit studenter verktygen för att förstå mekanismer rörande bland annat epigenetik och kopiering av DNA. Med sina otroligt inspirerande föreläsningar och en enastående pedagogisk förmåga har Colm väckt ett intresse som gjort att studenter både sett fram emot nästkommande föreläsningar och blivit inspirerade till att själva forska inom ämnet."

 

Sjuksköterskesektionen Linköping, Ann-Christin "Titti" Josefsson

"Titti får studenterna att tro på sig själva genom ständig uppmuntran, stöttning, tips och trix samt uppmaning till att ha lite kul (och sova!) på vägen! Det dyker regelbundet upp peppande mejl och ibland några välbehövda, stärkande ord på en kursdialog. Titti inspirerar studenterna till att försöka se positivt på det som är svårt och lyser upp studenternas tillvaro på universitetet. Alla behöver en Titti som studievägledare!"

 

Sjuksköterskesektionen Norrköping, Sara Pettersson

"Med ett hjärta av guld ställer Sara alltid upp för sina studenter. Med mycket omsorg och engagemang inspirerar och förenklar hon studierna för studenterna på sjuksköterskeprogrammet. Sara bidrar med mycket lärande och glädje i sin undervisning och utses därför till Utmärkt Inspiratör!"

 

The section for experimental biomedicine, Emmanuel Berlin

"Emmanuel always manages to explain things in a way the bachelor students understand. Emmanuel is a hardworking student, with great effort and experience in his backpack. Through working as a teaching assistant in histology he helps other students to learn the differences between tissues in our bodies. He has helped the students believe more in themselves in science and outside of science, which is worth more than anything money can buy. He is a great person who has inspired the students in many ways, which is why he deserves the award for Excellent Inspirer!"

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.