05 juni 2024

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Barn hoppar hage
Violetastock
– Bidraget möjliggör en förstärkning inom något av våra forskningsområden. Oavsett vilket område det blir är kommer det leda till en positiv utveckling av Tema Barns forskningsverksamhet, säger Karin Zetterqvist Nelson, professor vid Tema Barn.

Donationen på totalt 1,52 miljoner kronor, som kommer att fördelas över två år, härstammar från Catharina Högboms och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun. Syftet med bidraget är att stödja en livaktig forskningsverksamhet vid Linköpings universitet, ge framstående yngre forskare möjlighet att etablera och stärka sin forskning, samt främja forskning som kan bidra positivt till samhällets utveckling.

David Einar
Till skillnad från många andra forskningsanslag är detta bidrag inte knutet till ett specifikt projekt. Detta ger Tema Barn friheten att själva avgöra vilket forskningsområde som ska stärkas.
– Vi påbörjar nu processen med att identifiera och formulera ett projekt som är både samhällsrelevant och aktuellt, samt bidrar till att utveckla vår forskningsmiljö i nya riktningar. Vi har redan några idéer och kommer sedan att söka en så kompetent person som möjligt för att genomföra detta, säger Mats Andrén, avdelningschef vid Tema Barn.

Tema Barn

Relaterat

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.