15 december 2021

2021 delade Barndiabetesfonden ut strax under 20 miljoner i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom. Drygt tre miljoner fördelades ut till forskare vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Johnny Ludvigsson.
Johnny Ludvigsson fick ta emot två forskningsanslag från Barndiabetesfonden under 2021. Anna Nilsen

Tarmflorans roll

Johnny Ludvigsson, senior professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, fick ta emot två forskningsanslag. Det ena på 1 582 000 kronor för projektet ”Studies of the gut microbiome to decrease the risk of developing Type 1 diabetes”.

- Stödet som gäller mina studier av tarmflorans roll för uppkomst av typ 1-diabetes är av avgörande betydelse för att dels kunna genomföra de studier som nu görs av redan existerande avföringsprover i ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), förklarar Johnny Ludvigsson.

Detta görs i samverkan med forskare vid främst University of Florida, men också vid Boston College och Karolinska Institutet. Anslaget kommer även vara av vikt för att kunna genomföra den uppföljning som pågår av alla de 17000 individer som en gång gick in i ABIS-studien under perioden 1 oktober 1997 till 1 oktober 1999.

Bot och prevention

Det andra forskningsanslaget som Johnny Ludvigsson tilldelades är på 1 288 000 kronor för projektet ”Inovative approaches to preserve residual insulin, especially intralymphatic Autoantigen Therapy in Type 1 diabetes”.

Anslaget till Ludvigssons immuninterventionsstudier betyder mycket för att de ska kunna fortsätta bedriva den forskning som går ut på att ge autoantigen direkt i lymfkörtel för att dämpa den immunologiska process som medför att de insulinproducerande cellerna dör vid typ 1-diabetes.

- Kan vi stoppa den autoimmuna processen och bevara egen insulinsekretion betyder det mildare sjukdom och färre komplikationer. Kanske kan vi på sikt bidra till att de insulinproducerande cellerna kan föröka sig och återfå funktion, vilket är vägen mot bot och prevention, säger Johnny Ludvigsson.

Rosaura Casas, förste forskningsingenjör och docent vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, fick också hon ta emot ett anslag från Barndiabetesfonden. För projektet ” Elucidating the mechanism for GAD-alum immunomodulation” tilldelades hon 226 000 kronor.

Grattis!

Här kan du se anslagsfördelningen i sin helhet på Barndiabetesfondens hemsida.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.