20 juni 2022

Linköpings universitet har fått fortsatt förtroende av Riksidrottsförbundet att vara ett Elitidrottsvänligt lärosäte i ytterligare fyra år från och med höstterminen 2022. Det innebär en stor möjlighet för elitidrottare att kombinera idrott och studier.

Löpares fötter vid löning i skogen
LiU Elitidrott ger elitsatsande studenter möjlighet att förbereda sig för livet efter idrottskarriären samtidigt som de är aktiva idrottare. Möjligheten är öppen för såväl nationella som internationella idrottare. Hanna Söderquist

Linköpings universitet har ända sedan 2015 varit utnämnt som ett Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) av Riksidrottsförbundet. Utnämningen innebär att LiU ska skapa möjligheter för idrottare att kombinera en elitsatsning med högre utbildning och därigenom stötta deras satsning på dubbla karriärer. 

– Att vi nu fått förlängt i ytterligare fyra år gör att vi kan fortsätta satsa på vår elitmiljö och ge stöd till de som vill kombinera sin elitidrottskarriär med akademiska studier, säger Jan Lundgren, projektledare för LiU Elitidrott och professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). 

Anpassade studier

Ett av kraven för att få vara ett Elitidrottsvänligt lärosäte är att universitetet ger elitidrottaren möjlighet att anpassa sina studier till idrotten. Det innebär att så långt som möjligt erbjuda flexibilitet vad det gäller studietakt, föreläsningar, examination och andra obligatoriska moment. Som exempel kan det handla om att erbjuda möjlighet till senare inlämning av uppgifter och byte av laborationstider. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan det handla om att få vara på en ort som underlättar fortsatt träning. En student kan dock inte ställa några krav på att få extra tentamenstillfällen, det är primärt ordinarie tillfällen som gäller.

– Nu ska vi ta fram lokala bestämmelser där vi preciserar vad detta med anpassning innebär för oss och hur vi kan hjälpa till med individuella studieupplägg för våra elitsatsande studenter, säger Jan Lundgren. 

De studenter som kan bli aktuella som elitidrottsstudenter (EVL-studenter) är aktiva inom en idrott som tillhör något av riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. De ska vara potentiella eller aktuella landslagsidrottare, i Sverige eller utomlands. För lagbollidrottare krävs att laget spelar i högsta nationella serien. Varje specialförbund bedömer idrottsnivån för respektive student. De grenar som finns representerade idag bland de ca 30 EVL-studenterna vid LiU är bågskytte, curling, cykling, dragkamp, handboll, innebandy, löpning, militär femkamp, orientering, rugby, styrkelyftning, triathlon, vattenskidor och volleyboll. 

En unik elitidrottsmiljö

Bild på CampushallenCampushallen, en friskvårdsanläggning i anslutning till Campus Valla i Linköping. Foto Teres Wramell Det andra kravet för att få vara ett Elitidrottsvänligt lärosäte är främjandet av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på en elitidrott. Vid LiU erbjuds alla elitidrottsstudenter träning på Campushallen i Linköping eller på ett gym i Norrköping, styrkegymnastik och löpträning flera dagar i veckan. Dessutom hjälper LiU till med kontakter till exempelvis fysioterapeuter och andra som kan ge support i träningen.

– Vi har även en unik träningsmiljö för löpning, orientering och triathlon, något som vi haft sen 2007, säger Jan Lundgren.

Han är själv den som ligger bakom satsningen som alltså kom till flera år innan LiU blev utnämnt till Elitidrottsvänligt lärosäte. Bakgrunden var den diskussion som då fördes på nationell nivå om hur man skulle kunna stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och samtidigt möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier. Sverige hade länge varit känt för sina idrottsgymnasier men när det kom till att kombinera idrott med högre studier fanns på den tiden inget utarbetat system. Däremot hade dubbla karriärer länge varit väl utbrett utomlands. 

– Jag hade tidigare noterat att de flesta lite äldre orienterare var ingenjörer. När jag hörde om det här med dubbla karriärer pratade jag ihop mig med en av mattelärarna på min institution, Peter Holgersson, som var tränare på sin fritid om att vi borde locka unga löpare och orienterare till oss och våra civilingenjörsutbildningar. På den vägen är det.

Idag leds träningsmiljön av Krister Hultberg som till sin hjälp har ett flertal andra tränare. I elitgruppen finns 30–35 studenter, till största delen orienterare, som erbjuds ledarledda träningar varje dag. Därutöver finns ungefär lika många orienterare som inte tillhör absoluta toppskiktet men som ändå är på en hög nivå i sitt idrottande.

Vad är det som lockar med orientering?

– Kanske kopplingen till matte och logiskt tänkande. Att förstå en karta och se mönster och samband verkar framför allt locka ingenjörer. 

För LiU Elitidrott gäller det nu att ta ut riktningen för kommande fyra år. Utnämningen som Elitidrottsvänligt lärosäte löper vidare från 1 juli 2022 till 30 juni 2026.

Läs mer om LiU Elitidrott

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.