20 juni 2022

Det står klart att Norrköping blir noden för en europeisk digital innovationshubb inom framtidens flyg och flygsystem. Finansieringen, som uppgår till cirka 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod med möjlighet till förlängning. Linköpings universitet är en partner i projektet.

LiU-skylt vid huvudentrén till Campus Norrköping. Campus Norrköping, Linköpings universitet. Thor Balkhed

Porträttbild av Martin Rantzer framför campus Norrköping. Foto Thor Balkhed Nod i Norrköping 

EU-kommissionen har sedan tidigare beslutat att investera i ett stort antal europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som ett sätt att stödja företag och den offentliga sektorn i deras digitala transformation. Nu har besluten om vilka som tilldelas medel börjat offentliggöras och ett av projekten, Aero EDIH, landar alltså i Norrköping.

Tanken är att noden ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra nya innovativa tillämpningar. Linköpings universitet deltar som en partner i projektet.

– Luften över oss är en av de mest underutnyttjade tillgångarna vårt samhälle har. Vi står på tröskeln till ett nytt samhälle där människor och varor kommer att kunna röra sig effektivt och hållbart i tre dimensioner. Vi är glada från Linköpings universitets sida att kunna tillämpa vår forskning för att driva på denna omställning, säger Martin Rantzer, prefekt för institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Ny plattform

Aero EDIH kommer att ge små och medelstora företag, regionala flygplatser och offentlig verksamhet tillgång till testanläggningar, utbildning och investerarnätverk. Målet är att bygga en plattform för att förstå, experimentera med och tillämpa möjligheterna med digital teknologi såsom artificiell intelligens, cybersäkerhet, högpresterande datoranvändning, men också 5G, IoT, och visualisering, inom morgondagens flyg.

– Det här är naturligtvis väldigt positivt för Norrköping som stad där vi får ännu en möjlighet att synas och verka i en internationell kontext, attrahera kompetens och få fler företag att etablera sig här. För ett halvår sedan ökade vi kraftigt anslaget till Norrköping Science Park. Att nu nås av detta besked visar att vi var rätt ute och att Norrköping kommer ha en betydande roll för samhällets teknikutveckling även i framtiden, säger Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Norrköping Science Park är huvudansvariga och projektpartner är även Linköpings universitet, forskningsinstitutet RISE och Norrköpingsföretaget Independent Business Group.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.