20 juni 2022

Det står klart att Norrköping blir noden för en europeisk digital innovationshubb inom framtidens flyg och flygsystem. Finansieringen, som uppgår till cirka 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod med möjlighet till förlängning. Linköpings universitet är en partner i projektet.

LiU-skylt vid huvudentrén till Campus Norrköping.
Campus Norrköping, Linköpings universitet. Thor Balkhed

Porträttbild av Martin Rantzer framför campus Norrköping. Foto Thor Balkhed Nod i Norrköping 

EU-kommissionen har sedan tidigare beslutat att investera i ett stort antal europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som ett sätt att stödja företag och den offentliga sektorn i deras digitala transformation. Nu har besluten om vilka som tilldelas medel börjat offentliggöras och ett av projekten, Aero EDIH, landar alltså i Norrköping.

Tanken är att noden ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra nya innovativa tillämpningar. Linköpings universitet deltar som en partner i projektet.

– Luften över oss är en av de mest underutnyttjade tillgångarna vårt samhälle har. Vi står på tröskeln till ett nytt samhälle där människor och varor kommer att kunna röra sig effektivt och hållbart i tre dimensioner. Vi är glada från Linköpings universitets sida att kunna tillämpa vår forskning för att driva på denna omställning, säger Martin Rantzer, prefekt för institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Ny plattform

Aero EDIH kommer att ge små och medelstora företag, regionala flygplatser och offentlig verksamhet tillgång till testanläggningar, utbildning och investerarnätverk. Målet är att bygga en plattform för att förstå, experimentera med och tillämpa möjligheterna med digital teknologi såsom artificiell intelligens, cybersäkerhet, högpresterande datoranvändning, men också 5G, IoT, och visualisering, inom morgondagens flyg.

– Det här är naturligtvis väldigt positivt för Norrköping som stad där vi får ännu en möjlighet att synas och verka i en internationell kontext, attrahera kompetens och få fler företag att etablera sig här. För ett halvår sedan ökade vi kraftigt anslaget till Norrköping Science Park. Att nu nås av detta besked visar att vi var rätt ute och att Norrköping kommer ha en betydande roll för samhällets teknikutveckling även i framtiden, säger Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Norrköping Science Park är huvudansvariga och projektpartner är även Linköpings universitet, forskningsinstitutet RISE och Norrköpingsföretaget Independent Business Group.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.