21 april 2022

När anmälan till antagning till höstens högskoleutbildningar stängde hade totalt i landet nära 377 000 personer anmält sig, en minskning med tio procent jämfört med anmälningsrekordet förra året. Även på Linköpings universitet märks en total minskning, men där man också kan se ett ökat intresse för distansutbildningar.

En bokstavsskylt stavar
Thor Balkhed

Totalt 376 665 sökande i landet som helhet är väsentligt färre än under coronapandemin: 419 097 hösten 2021 och 407 026 hösten 2020, enligt Universitets- och högskolerådet UHR. För samtliga de tio lärosäten i Sverige med flest anmälningar till hösten 2022 minskar söktrycket med mellan 8 och 16 procent.

Under coronaåren då arbetsmarknaden var osäker, ökade både utbudet på och söktrycket till landets lärosäten. Ett minskat intresse för högre studier efter pandemin kom därför inte som en total överraskning.
– Att söktrycket minskar i relation till föregående år vid så gott som samtliga lärosäten är ingen överraskning då fler möjligheter har öppnats på arbetsmarknaden men också för möjligheter att resa som sannolikt lockar många presumtiva studenter efter två år av pandemirestriktioner, säger Ragnhild Löfgren, utbildningsråd vid Linköpings universitet.

Distansutbildning lockar på LiU

Tittar man på antalet sökande totalt till Linköpings universitet höstterminen 2022 valde 14 295 LiU i första hand, en minskning med tio procent jämfört med 2021. En jämförelse med 2018, ett mer ”normalt” år före pandemin, ser man däremot en ökning av sökande med åtta procent.

Man kan också se att antalet sökande till kurser ökar medan sökande till utbildningsprogram minskar. Men framför allt ökar intresset för distansutbildningar.
Till utbildningsprogram hösten 2022 sökte 8 839 personer LiU i första hand, en minskning med 13 procent jämfört med 2021 och en minskning med sju procent jämfört med 2018.
Antalet förstahands-sökande till kurser på LiU hösten 2022 är 5 456, en minskning med fem procent jämfört med 2021 men en ökning med 43 procent jämfört med 2018.
Framför allt är det sökande till distansutbildningar som ökar. Till höstterminen 2022 har 2 806 personer sökt distansutbildning på LiU i första hand, en ökning med 42 procent jämfört med hösten 2021 och med 307 procent jämfört med 2018.

– Distansutbildningar möjliggör att kombinera arbete med studier eftersom många kurser kan läsas med varierad studietakt och med möjlighet att också bo kvar på hemorten, vilket sannolikt gör att steget in till att läsa kurser eller hela utbildningsprogram underlättas och öppnar upp för nya målgrupper, säger Ragnhild Löfgren.

Jämför man studieorterna Norrköping och Linköping märks också ett minskat söktryck.
Antalet förstahands-sökande till studieort Linköping minskar med 16 procent jämfört med hösten 2021 och med tio procent jämfört med hösten 2018.
Antalet förstahands-sökande till studieort Norrköping minskar med 24 procent jämfört med hösten 2021 och med 13 procent jämfört med 2018.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.