16 juli 2021

I den första uttagningen kan LiU välkomna 15 577 nya studenter till höstens program och kurser, en ökning med 1 535 studenter eller nästan elva procent jämfört med föregående år.

Magnus Johansson

Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu skickat ut besked till 308 985 studenter som är antagna till en högskoleutbildning i höst, 193 378 kvinnor och 115 607 män. Det är en ökning med drygt 2 000 personer eller 0,7 procent jämfört hösten 2020.
Enligt UHR är intresset för högre utbildning rekordstort vilket kan förklaras av den långvariga coronapandemin. Och den största förändringen finns bland sökande som är 35 år eller äldre. Här har drygt 47 000 antagits till distansutbildning, en ökning med 13,6 procent jämfört med hösten 2020. En förklaring kan enligt UHR vara att allt fler vant sig vid online-formatet och att det är en utbildningsform som passar bra vid kortare utbildningsinsatser.

Distanskurser ökar mest

För Linköpings universitet fortsätter tidigare års ökning. I det första urvalet hade 15 577 nya studenter antagits till höstens program och kurser. Det är en ökning med 10,9 procent jämfört med antagningen hösten 2020. Antalet antagna till program ökar med 7,6 procent och antagna till kurs ökar med 21 procent.
Också när man tittar på antalet förstahandssökande ser man en ökning, till program med fyra procent och till kurs med 25 procent.
– Den största ökningen ser vi på de korta kurserna som ges på distans, så här följer LiU riket i övrigt, säger utbildningsrådet Ragnhild Löfgren. LiU har också ökat antalet sådana här kurser för att kunna möta behovet av till exempel kompetensväxling senare i livet eller för att man blivit arbetslös på grund av coronakrisen och måste utbilda sig av den anledningen.

Lyckad satsning på decentraliserade utbildningar

Att antalet antagna till utbildningsprogram ökat kan, enligt Ragnhild Löfgren, bland annat förklaras med några nya utbildningar som lockat många sökande. Fyra exempel är Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem – erfarenhetsbaserat, där totalt 135 studenter är antagna på fyra olika orter; Norrköping, Vimmerby, Katrineholm och Motala. Till Kandidatprogrammet i djurpsykologi har 50 studenter antagits och till Kandidatprogrammet i globala studier 118. Till det nya Masterprogrammet i genetisk vägledning har 20 studenter antagits.

– Det är roligt att LiU lyckats så väl med satsningen på decentraliserade utbildningar inom utbildningsvetenskap, säger Ragnhild Löfgren. Det här är inte studier på distans utan man läser tillsammans på ett campus. Lärare är ett bristyrke och på det här sättet når man människor som av olika skäl inte kan flytta från dessa relativt små orter.

Glöm inte att tacka ja

Senast den 23 juli ska de antagna i första urvalet tacka ja eller nej till sin plats. Därefter får reserverna en chans och det andra urvalet presenteras den 29 juli. Då får reserverna besked om de kommer in.

För de som antagits till studier på Linköpings universitet och har frågor om hur det är att plugga här finns möjlighet att ställa frågor till de som verkligen vet – de studenter som pluggar här nu. Första chatt-tillfället av fyra är fredag 16 juli kl 17-20.

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.