29 april 2024

Doktor Nakul Jain, en postdoktor som arbetar med organiska solceller (OSC) vid Linköpings universitet, har belönats med ett stipendium från kung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för sitt arbete med att förbättra effektiviteten och stabiliteten hos OSC:er.

Olov Planthaber

Postdoktor Nakul Jain får ett stipendium på 100 000 SEK från kungens 50-årsfond för sina insatser inom organiska solceller.
”Det handlar i grund och botten om att omvandla ljus till elektricitet, och jag arbetar med den grundläggande mekanismen för hur effektiviteten och stabiliteten hos de organiska solcellerna kan förbättras”, säger Nakul Jain.

 

Kung Carl XVI Gustafs 50-årsfond ger stipendier till forskare som behöver ytterligare stöd för att utvidga och fördjupa sina nuvarande resultat.

”Till exempel kan du vilja åka utomlands för att samarbeta. Jag planerar att åka till Schweiz”.

Nyckelroll inom miljöinnovation

Ett av de huvudsakliga kriterierna för detta stipendium är att forskningen har en relevans för hållbarhet och miljö, och Nakuls forskning passar sömlöst in i målet om koldioxidneutralitet. Till exempel är organiska solceller flexibla, kostnadseffektiva och transparenta och kan användas på fönster, vilket väsentligt minskar byggnaders koldioxidavtryck.

”Sverige har ett ambitiöst mål att bli ett koldioxidneutralt land år 2045. Organiska solceller kommer att spela en nyckelroll för att uppfylla detta kriterium”, säger han.

 

Ökad stabilitet

För fem år sedan var organiska solceller inte tillräckligt effektiva jämfört med kiselbaserade solceller.

”Nu är vi väldigt nära 20% effektivitet, och erbjuder därmed ett alternativ till kiselsolceller. Stabiliteten hos OSC:er är dock fortfarande ett stort problem”.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.