13 december 2022

Ljus, mörker och fjärilar. Det fyller konstnären och läraren Anna Berglind S:t Olai kyrka med under de mörkaste vintermånaderna. Installationen Fjärilseffekten tillägnas några av Sveriges mest hotade fjärilsarter och riktar samtidigt ljuset mot den pågående klimatkrisen. 

Bild på ett kyrktak med en projektion av en fjäril.
En del av installationen Fjärilseffekten. Mira Berglind/Thilda Berglind

”En fjärils vingslag i Amazonas kan skapa en orkan i Texas.” Uttrycket myntades av meteorologen Edward Lorentz 1979. Med det blev fjärilen med sina sköra vingar symbol för hur något till synes litet kan ge stora efterverkningar. Men det innebär också att vi alla genom våra handlingar kan göra skillnad, menar Anna Berglind.

Hon är konstnär och lärare i utställningsmediet på Linköpings universitet. Hennes verk Fjärilseffekten är skapad för S:t Olai kyrka i Norrköping. Installationen fyller kyrkorummet med skira bilder i stearin på fjärilar, liksom ett körverk komponerat för tystnad, ljus, mörker och fjärilsvingar samt i kyrkans takvalv en videoprojektion med flygande fjärilar.Bild inifrån en kyrka dovt upplyst av ljus. I taket syns en projektion av en fjäril.Installationen i S:t Olai kyrka visar projektioner av några av Sveriges rödlistade fjärilsarter. Foto Mira Berglind/Thilda Berglind

– En enad forskarvärld har med välgrundade fakta och övertygande bevis gång på gång, med stigande oro, visat på att vi måste ändra vårt förhållningssätt till naturen– för att kunna överleva. Men all denna forskning räcker uppenbarligen ändå inte till. För mig som både lärare och konstnär handlar det om att ta hållbarhetsfrågor på yttersta allvar så att det inte bara blir till ett urvattnat begrepp, säger Anna Berglind.

Därför är hållbarhet och miljö något hon tillsammans med andra lärare tar med sig in i undervisningen på kandidatprogrammet i Kommunikation, samhälle och medieproduktion.

– Det är vår roll som lärare, kulturproducenter och konstnärer och senare våra studenters roll att gestalta, förmedla och vara de som beskriver och berättar om dagens viktiga frågor.

Om installationen Fjärilseffekten

Välkommen till S:t Olai kyrka och Fjärilseffekten!

Plats: S:t Olai Kyrka, Skolgatan 12, Norrköping.

Datum: Installationen pågår fram till den 7 januari, 2023. Öppet under kyrkans öppettider. Kostnadsfritt.

Kontakt

Läs mer om programmet Kommunikation, samhälle, medieproduktion

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.