18 oktober 2021

Fredagen den 15 oktober gick startskottet för seminarieserien ”Säker digitalisering för lantbruket”. Drygt 40 deltagare anslöt till det första seminarietillfället ”Påverkan och ansvar i vår digitala värld” med temat, Digitalteknikens möjligheter och vad som händer i omvärlden.

Människor gör ett hopp
Leif Nixon, Sectra; Sofia Lundqvist, Linköping Science Park; Christian Pålsson, Fyrklövern och Per Frankelius, Agtech 2030 gör ett glädjehopp nu när seminarieserien är igång. Tove Frisk
Frågeställningen för dagen var: Vad innebär säker digitalisering (innebörd, påverkan och ansvar)? Vilka hot och risker finns det? Omvärldsanalys. Vilka möjligheter ger det lantbruket?

Några röster från dagens föreläsare:

1)Vad ser du som de största hoten för den svenska lantbruksbranschen?

Per Frankelius, Agtech 2030
"Ett av hoten är beroendet av ett fåtal system och datadelningsplattformar. Ett annat hot är att främmande makter på olika sätt tar makten över svensk och europeisk lantbruksteknik." 

Leif Nixon, Sectra
"Att man bygger in beroenden som man inte är medveten om. Det ökar risken för angripare som kan orsaka stora skador, men det kan också innebära att man råkar ut för skador i ren otur." 

2)Vilka är de största möjligheterna för den svenska lantbruksbranschen?

Per Frankelius, Agtech 2030

"Den stora möjligheten är att man med säkerheten i åtanke skapar robusta digitala system som bidrar till att stärka lönsamheten och övriga delar av hållbarheten."

Leif Nixon, Sectra
"Sverige är ett digitalt moget land och har en bra miljö för nya start-ups och innovationer och det finns också en vana och acceptans att ta till sig nya metoder."

3) Vad skulle du rekommendera branschen att ta tag i allra först? 

Per Frankelius, Agtech 2030

"Inventera och göra en säkerhetsanalys, med fokus på digital riskanalys, fokusera på några få saker. Sätta press, acceptera inte lösningar som bara är kopplade till molntjänster." 

Leif Nixon,Sectra

"Det behövs en samlad koordinering och samordning av insatserna kring digital säkerhet. Det är något som verkligen behöver prioriteras." 

Några röster från seminariedeltagarna:

Porträtt av en kvinnaMathilda Bergman på Gröna arbetsgivare Foto SÖREN ANDERSSON

Mathilda Bergman, Gröna arbetsgivare
Hur ser du att du kommer att ha nytta av seminariet i just din verksamhet? 

"Det är imponerande att se hur lantbruket ligger i framkant i teknik och digitalisering och hur utvecklingen sker i snabb takt. Seminariet visade vilka möjligheter det finns för företagen samtidigt finns det risker som man bör vara medveten om och hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad." 

Nästa seminarietillfälle handlar om Skydda din verksamhets tillgångar Tema: Kommunikation och infrastruktur. Vad har du för förväntningar på det temat?

"Att synliggöra vilken typ av data och information som kan vara en säkerhetsrisk och hur företagen kan jobba med frågan på gårdsnivå. Även hur samarbetet mellan företag, leverantörer, myndigheter och organisationer kan koordineras för bästa resultat."


Porträtt av en kvinna Malin Heder på Skandia Elevator Foto Fotograf Thomas Harrysson AB

Malin Heder, Skandia Elevator
Hur ser du att du kommer att ha nytta av seminariet i just din verksamhet? 

"Då vi utvecklar ny innovativ teknologi inom vår bransch är det av stor vikt och stort intresse att ständigt hålla oss uppdaterade kring nya trender, rön, regelverk och standarder generellt inom den snabbväxande teknikutveckling som pågår och i synnerhet inom vår bransch. Detta för att kunna utveckla efter kundens behov idag och i framtiden. Seminariet ger oss en möjlighet att förkovra oss inom ämnet Säker digitalisering i stort och inom vår bransch på ett koncentrerat sätt tillsammans med andra inom branschen, genom de fem seminarietillfällena som erbjuds."

Nästa seminarietillfälle handlar om Skydda din verksamhets tillgångar Tema: Kommunikation och infrastruktur. Vad har du för förväntningar på det temat?

"Att få fler insikter i ämnet utifrån perspektiven angelägenhet och prioritering inom branschen.

 

Fyra personer står utomhusLeif Nixon, Sectra; Sofia Lundqvist, Linköping Science Park; Christian Pålsson, Fyrklövern och Per Frankelius, Agtech 2030.

Sofia Lundqvist, projektledare för seminarieserien, hur ser du på dagen som helhet?

- Det är alltid lika inspirerande och relevant att få lyssna till omvärldens hot och möjligheter, från det globala perspektivet till verklighetsbaserade case. Intresset och bredden bland våra deltagare visar tydligt att ämnet verkligen berör alla som är en del i lantbrukskedjan. Det är också intressant att frågeställningar kring infrastruktur, robusthet och riskhantering belystes av både experter och deltagare, det visar att ämnena har relevans och att innehållet i kommande seminarietillfällen är helt rätt.

- Syftet med hela seminarieserien är ju att öka medvetenhet och förståelsen för hur vi med olika insatser, mindre och större, kan stärka säkerheten i hela kedjan i lantbruket. Det slår mig ännu en gång att det finns så många experter som vill bidra med sina kunskaper. Det gör mig så glad och tacksam, för det är tack vara ett gemensamt engagemang som denna seminarieserie görs möjlig.

- Nu ser vi fram mot nästa seminarium fredag den 22 oktober med rubriken ” Skydda din verksamhets tillgångar” Tema: Kommunikation och infrastruktur.

Om du inte redan är anmäld, anmäl dig här till kommande seminarietillfällen.

 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.