23 september 2021

CARER-rapport nummer 37, Uppföljning av Stop the Bleed-utbildning för räddningstjänsten, presenterar resultatet av en studie om räddningstjänstens upplevda nytta med en utbildning i blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder.

räddningsövning Övning med räddningstjänsten.  Jimmy Croona

Pilotutbildningar

Under 2018 och 2019 utvecklade två forskare inom CARER, Erik Prytz och Carl-Oscar Jonson, ett svenskt utbildningskoncept för blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder baserat på det amerikanska konceptet Stop the Bleed. Pilotutbildningar genomfördes då med Sörmlandskustens Räddningstjänst, Räddningstjänsten i Eskilstuna och Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Studien som presenteras i rapport 37 är en uppföljning två år senare för att studera hur kunskaperna lever kvar samt vilken nytta räddningstjänstpersonalen har haft av utbildningen.

Resultatet visar att kunskapsnivån inom räddningstjänsterna är fortsatt hög, att majoriteten av de 48 svarande har varit i skarpa situationer med blödningar efter de fått utbildning, samt att den upplevda nyttan med utbildningen var hög. Ungefär var femte svarande angav att de stoppat potentiellt livshotande blödningar på egen hand eller har hjälpt någon annan att göra det. De svarandes självförtroende gällande hantering av skarpa situationer med potentiellt livshotande blödningar var högre efter genomgången utbildning.

Över lag visar resultatet att denna typ av utbildning ökar räddningstjänstens förmåga att hantera händelser där det förekommer allvarliga blödningar, och att räddningstjänstpersonalen är positivt inställda till utbildningar i den form som gavs i pilotutbildningen 2018/2019.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.