23 september 2021

CARER-rapport nummer 37, Uppföljning av Stop the Bleed-utbildning för räddningstjänsten, presenterar resultatet av en studie om räddningstjänstens upplevda nytta med en utbildning i blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder.

räddningsövning
Övning med räddningstjänsten.  Jimmy Croona

Pilotutbildningar

Under 2018 och 2019 utvecklade två forskare inom CARER, Erik Prytz och Carl-Oscar Jonson, ett svenskt utbildningskoncept för blödningskontrollerande första hjälpen-åtgärder baserat på det amerikanska konceptet Stop the Bleed. Pilotutbildningar genomfördes då med Sörmlandskustens Räddningstjänst, Räddningstjänsten i Eskilstuna och Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Studien som presenteras i rapport 37 är en uppföljning två år senare för att studera hur kunskaperna lever kvar samt vilken nytta räddningstjänstpersonalen har haft av utbildningen.

Resultatet visar att kunskapsnivån inom räddningstjänsterna är fortsatt hög, att majoriteten av de 48 svarande har varit i skarpa situationer med blödningar efter de fått utbildning, samt att den upplevda nyttan med utbildningen var hög. Ungefär var femte svarande angav att de stoppat potentiellt livshotande blödningar på egen hand eller har hjälpt någon annan att göra det. De svarandes självförtroende gällande hantering av skarpa situationer med potentiellt livshotande blödningar var högre efter genomgången utbildning.

Över lag visar resultatet att denna typ av utbildning ökar räddningstjänstens förmåga att hantera händelser där det förekommer allvarliga blödningar, och att räddningstjänstpersonalen är positivt inställda till utbildningar i den form som gavs i pilotutbildningen 2018/2019.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.