21 september 2020

Den 21:e september gick äntligen innovationsdagen Sweden Emirati Innovation day av stapeln. Eventet var egentligen tänkt att hållas i april i år, men den pågående pandemin har satt käppar i hjulet. Efter uppskjutna och ändrade planer fick deltagarna nu träffas online.

Mötesdeltagare vid Sweden Emirati Innovation Day
Omkring 50 personer deltog vid mötet, 15 av dem på plats i en föreläsningssal på campus Norrköping.
LiU har tillsammans med University of Sharjah i Förenade Arabemiraten, Luftfartsverket (LFV) och SAAB tre pågående projekt finansierade av VINNOVA som på olika sätt syftar till att utveckla framtidens flygtrafik. Forskare från Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) deltar med specialkunskaper inom både transport och visualisering. LFV står för den  operativa tillämpningen inom flygtrafikledning, drönartjänster och luftrumsdesign.

Innovationsdagen blev ett tillfälle för alla samarbetspartner att träffas digitalt och få en samlad översikt på hur forskningssamarbetet fortlöper.

Delprojekt 1 behandlar trafikledning för drönartrafik med fokus på drönare för passagerarflyg och leveranstjänster.

I Delprojekt 2 arbetar man med flödesplanering för flygtrafik. Här är Dubai ett komplext område med två närliggande storflygplatser och ett bra komplement till de svenska närliggande flygplatserna Arlanda och Bromma när det kommer till att skapa effektivare algoritmer och lösningar.

Ett avancerat operatörs- och beslutsstöd med sensorer och AI utvecklas i Delprojekt 3 där man bland annat utvecklar AI-baserade algoritmer för att tolka flygledares arbetsbelastning och trötthet.

Många namnkunniga personer fanns med under innovationsdagen, däribland Sveriges ambassadör i Förenade Arabemiraten och Förenade Arabemiratens biträdande ambassadör i Sverige samt rektor för University of Sharjah och LiU:s vicerektor för samverkan. Förutom uppdateringar kring forskningsläget fick gästerna bevittna undertecknandet av ett avtal för fortsatt samarbete mellan LiU, LFV och University of Sharjah.

VINNOVA har finansierat förlängning av projekten för 2021 på grund av coronapandemin som har bromsat upp verksamheten under 2020.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.