21 september 2020

Den 21:e september gick äntligen innovationsdagen Sweden Emirati Innovation day av stapeln. Eventet var egentligen tänkt att hållas i april i år, men den pågående pandemin har satt käppar i hjulet. Efter uppskjutna och ändrade planer fick deltagarna nu träffas online.

Mötesdeltagare vid Sweden Emirati Innovation Day Omkring 50 personer deltog vid mötet, 15 av dem på plats i en föreläsningssal på campus Norrköping.

LiU har tillsammans med University of Sharjah i Förenade Arabemiraten, Luftfartsverket (LFV) och SAAB tre pågående projekt finansierade av VINNOVA som på olika sätt syftar till att utveckla framtidens flygtrafik. Forskare från Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) deltar med specialkunskaper inom både transport och visualisering. LFV står för den  operativa tillämpningen inom flygtrafikledning, drönartjänster och luftrumsdesign.

Innovationsdagen blev ett tillfälle för alla samarbetspartner att träffas digitalt och få en samlad översikt på hur forskningssamarbetet fortlöper.

Delprojekt 1 behandlar trafikledning för drönartrafik med fokus på drönare för passagerarflyg och leveranstjänster.

I Delprojekt 2 arbetar man med flödesplanering för flygtrafik. Här är Dubai ett komplext område med två närliggande storflygplatser och ett bra komplement till de svenska närliggande flygplatserna Arlanda och Bromma när det kommer till att skapa effektivare algoritmer och lösningar.

Ett avancerat operatörs- och beslutsstöd med sensorer och AI utvecklas i Delprojekt 3 där man bland annat utvecklar AI-baserade algoritmer för att tolka flygledares arbetsbelastning och trötthet.

Många namnkunniga personer fanns med under innovationsdagen, däribland Sveriges ambassadör i Förenade Arabemiraten och Förenade Arabemiratens biträdande ambassadör i Sverige samt rektor för University of Sharjah och LiU:s vicerektor för samverkan. Förutom uppdateringar kring forskningsläget fick gästerna bevittna undertecknandet av ett avtal för fortsatt samarbete mellan LiU, LFV och University of Sharjah.

VINNOVA har finansierat förlängning av projekten för 2021 på grund av coronapandemin som har bromsat upp verksamheten under 2020.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.