19 oktober 2021

Fantastiskt, hemskt eller något mitt emellan? Eller kanske allting på en och samma gång? Distansarbete och dess konsekvenser stod i centrum för
Helixdagen 2021. Med totalt över 200 anmälda forskare och praktiker slog
arbetslivskonferensen nytt deltagarrekord i år.

Skärmbild Helixdagen 2021.
Distansarbetets för- och nackdelar stod i centrum för den digitala arbetslivskonferensen Helixdagen 2021. 

Plus och minus

Helixdagen arrangerades helt digitalt och bjöd på ett axplock av aktuell arbetslivsforskning, både vid LiU och andra lärosäten, med tonvikt vid pandemin och hur den påverkat och påverkar arbetslivet.

Kristina Palm.Kristina Palm.

Inledsningstalaren Kristina Palm, docent i industriell arbetslivsvetenskap vid Karlstads universitet och Karolinska institutet, pratade om arbetsmiljön vid distansarbete. De preliminära resultaten kommer från intervjuer med medarbetare och chefer i två svenska kommuner om positiva och negativa erfarenheter.

Bland det som upplevts positivt finns mindre stress, större flexibilitet, effektiva digitala möten, bättre sömn och mer tid för familjen. Bland det negativa märks problem att komma överens i olika frågor, tråkigare arbetsdagar utan kollegor, intensivare arbete med färre pauser och svårigheter att visualisera arbetsuppgifter vid arbete i hemmet. Chefer upplevde det också svårare att veta hur personalen mår och att genomföra svåra samtal.

Knepig återgång

Med andra ord blandade erfarenheter. Kanske är det också så att den riktigt stora utmaningen kommer nu – efter pandemin.

- Jag tror det. Det svåraste var nog inte att ställa om till distans, utan det det vi står inför nu. Nu har vi lärt oss arbeta på ett delvis nytt sätt och vi har många nya erfarenheter. Dessutom skiljer sig erfarenheterna åt, säger Kristina Palm och tillägger att ledarskapet är viktigt:

- Samtidigt ser vi att chefer ofta ställer frågan ”vad vill du?” i stället för ”vad behöver vi?”. Men vill man att medarbetarna ska vara på jobbet får man faktiskt bestämma det.

Kristina Palm pekar på flera fallgropar vid återgången till arbetslivet efter pandemin. En är att utgå från sig själv och anta att alla andra har samma erfarenheter och upplevelser. En annan risk är att anta att arbetet måste genomföras på samma sätt som tidigare. En tredje kan vara att fokusera för mycket på individens behov och önskemål och glömma organisationens utveckling och arbetsmiljön på längre sikt.

- Vi missar att det är många saker som görs på en arbetsplats som inte räknas som arbete, men som är betydelsefullt både för arbetsmiljön och individens och organisationens utveckling, tillägger Kristina Palm.

Inga enkla svar

Andreas Wallo.Andreas Wallo.

LiU- och Helixforskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist fortsatte att prata om just ledarskap på distans. I sin forskning har de identifierat flera beteenden/ aktiviteter som chefer använder i sitt ledarskap när medarbetarna finns på annan plats.

Några sådana faktorer är regelbunden kommunikation; att visa tillit, ge utrymme för medarbetarna och delegera; att följa upp, kontrollera och ge feedback samt att föregå med gott exempel.

Samtidigt finns stora utmaningar i att vara chef på distans – inte minst när det gäller att ha koll på hur medarbetarna mår. ”Ingen luktar sprit på Zoom”, som en intervjuad chef uttryckt det.

- Tyvärr finns det inga enkla svar på hur chefen ska vara. Erfarenheterna är spretiga, och vi ser att distansledarskap kräver anpassning och flexibilitet. En bra början kan i alla fall vara kommunikation och att involvera medarbetarna, säger Andreas Wallo.

Breddat deltagande

Mattias Elg.Mattias Elg.

Helix föreståndare Mattias Elg var nöjd efter konferensen. Många bra presentationer, ett tydligt fokus på pandemins effekter - och så fungerade tekniken klockrent.

- Det var spännande att höra om olika inspel från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter om utmaningarna man ställts inför. En aktuell fråga som framkommer tydligt är hur vi skapar tid till reflektion kring återgången till ett mer normalt läge. Här finns många möjligheter att lära från nya arbetssätt och problem som hanterats på smarta sätt, men hur skapar vi ”verkstad” av det?

Förra året hoppades Mattias Elg att årets konferens skulle kunna arrangeras fysiskt på plats. Nu blev det digitalt, igen.

- Lagom till återgången har vi förstått hur tekniken kan användas effektivt. Möjligheten till breddat deltagande ökar avsevärt - något som vi eftersträvar. Det finns anledning att fundera på hur vi kan göra våra aktiviteter mer tillgängliga framöver, säger Mattias Elg.

  • Nedan kommer du också att kunna ta del av presentationerna under Helixdagen.

Kort om tre seminarier

Martina Berglund.Martina Berglund.

Förnyelse under pandemin

Inget ont som inte för något gott med sig. Det finns flera exempel där pandemin tvingat företag och andra organisationer att permanent förnya både arbetssätt och verksamhet.

Ulrika Harlin, Rise, och Martina Berglund, LiU, har undersökt hur organisationer förändrat sin verksamhet de gångna 1,5 åren – och vilka lärdomar de dragit.

Ett exempel kommer från en simhall, som tvingades stänga verksamheten för allmänheten. Istället ställdes arbetet om mot nya kundgrupper som personer i behov av rehabilitering och skolelever. Resultatet blev bland annat nya kunskapsmål i skolan och förbättrad simkunnighet bland eleverna.

Samtidigt anpassades lokalerna, vissa medarbetare arbetade på andra platser och samarbetet med andra förvaltningar ökade. Arbetssätten förändrades också.

- Där skedde definitivt en utveckling. När chefen inte var på plats, kunde medarbetarna inte gå till honom och fråga lika ofta, konstaterar Martina Berglund.

Jason Martin. Jason Martin.

Ledare - men inte chef

Alla ledare är inte chefer. Ett utbildnings- och forskningsprojekt vid Helix - Att leda utan att vara chef: Utbildning och forskning om uppdragsledarskap – ska leda fram till en ny lärobok om ett par år. Uppdragsledare kan till exempel vara förtroendevalda, projektledare och arbetsledare.

I arbetet, som genomförs i samarbete med Helix partnerföretag, har flera utmaningar i uppdragsledarskapet definierats. Typiska sådana är att ha ansvar utan makt, otydlighet i uppdrag och mandat, förmågan att motivera utan att vara chef samt lojalitets- och intressekonflikter.

Viktiga framgångsfaktorer är till exempel tydliga uppdrag, kommunikation och delaktighet, att uppdragsledare får tid för reflektion och den egna kunskapen och kompetensen.

- Att verkligen kunna sitt område är en nyckelfaktor. Att gå in i och ta rollen som ledare är också viktigt, inte minst för legitimiteten, konstaterar Jason Martin, Mattias Elg och Andreas Wallo som leder projektet.

Monica Bertilsson.Monica Bertilsson.

När medarbetare inte mår bra

70 procent av svenska chefer har mött en, eller ingen, medarbetare med psykisk ohälsa. Både för ledare och anställda innebär ovanan stora utmaningar.

- Det blir learning by doing, sager Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, som talade om att vara chef till medarbetare med psykisk ohälsa.

De vanligaste orsakerna till att chefer uppmärksammas på medarbetares psyiska ohälsa är förändrat beteende, klagomål från andra eller att medarbetaren själv berättar. Chefer känner ofta att de har begränsat kunskap om hur arbetsförmågan påverkas och hur arbetet kan anpassas samt att problemen omgärdas av negativa attityder och fördomar.

Många chefer upplever också problemen som stressande eller till och med obehagliga och att de saknar kunskap, stöd och resurser.

- Chefer behöver både kompetenshöjande insatser och åtgärder som ökar tilltron till sin egen kapacitet. Jag förespråkar också peer-grupper där chefer pratar med andra chefer om de här problemen, säger Monica Bertilsson.

Presentationer och program

Här kan du ta del av programmet och presentationer från Helixdagen.

Läs om tidigare Helixdagar

Kontakt

Relaterat innehåll