21 juni 2022

För 17:e gången har nyblivna forskare inom humaniora och samhällsvetenskap utsetts till spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia Fellowships. En av dem är Julia Velkova, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och biträdande universitetslektor i teknik och socialförändring vid Linköpings universitet.

Julia Velkova ler mot kameran.
Julia Velkova kommer att studera nedmonteringen av koppartelefonnätet i Sverige.

– Jag känner mig såklart väldigt hedrad och glad över att bli tilldelad stipendiet eftersom det kommer att ge mig tid och möjlighet att under en längre tid fokusera på en viktig men till stor del förbisedd fråga i forskningen.

Julia Velkova vill bland annat försöka få svar på vad som händer när storskaliga kommunikationsinfrastrukturer som har format förståelse för modernitet, kommunikation över tid och rum, hastighet och uppkoppling, blir gamla och nedmonteras. Det handlar till exempel om telefon-, satellit-, datacenter- och fiberoptiska kabelnät.

Forskningens fokus

Att Julia Velkova har antagits till Pro Futura innebär att hon under fem år kommer att kunna studera den pågående nedmonteringen av koppartelefonnätet i Sverige. 

– Jag vill också studera hur infrastrukturens åldrande och nedmontering utmanar idéer om medborgarskap och de "gamla" kommunikationsnätens roll i samhället.

Nyckelfrågor hon ställer sig är hur olika aktörer, institutioner och medborgare förhandlar och genomför avveckling av kommunikationsnätverk. Vilka konflikter, kontroverser och spänningar uppstår i processen? Hur upplevs och förhandlas nedmonteringsprocesserna för olika grupper i samhället och i vardagen?

Nya inriktningar

Genom att engagera sig i dessa frågor hoppas Julia Velkova att problematisera antaganden som anser att teknologiernas "åldrande" är ett resultat av det naturliga förloppet av "tekniska framsteg". Hon hoppas även att hennes arbete ska öppna upp för nya inriktningar i historisk och samtida forskning om infrastruktur.

– På så sätt hoppas jag också kunna stärka och utöka några av de forskningsriktningar som för närvarande bedrivs vid min institution, Tema-T, kring infrastrukturer utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag är oerhört tacksam till alla kollegor på Institutionen för Tema som hjälpt mig med goda råd och stöd under nominering och ansökningsprocessen, och jag ser fram emot att se vad det här projektet kommer att leda till härnäst!

Pro Futura Scientia Fellowships drivs i samarbete mellan Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) och är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmet erbjuder forskare som är i början av sin karriär att under fem års tid forska och utveckla sin kompetens.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.