LiU-forskare befanns skyldig till oredlighet i forskning

I januari i år lämnade LiU vidare en anmälan om oredlighet i forskning till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden har nu beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet.

Forskaren tar enligt nämndens utlåtande på sig hela ansvaret för plagiering av text med hänvisning till egna skrivsvårigheter. I ett manuskript i hens doktorsavhandling finns plagierad text från åtminstone tre andra texter. Texterna är i stort sett direkt kopierade och detta förklaras inte, två av de tre plagierade artiklarna finns inte heller med som referenser. Referenser måste anges vid rena citat, särskilt om citaten är omfattande, skriver nämnden i sitt beslut.

Streckteckning av papper och ett förstoringsglasDe plagierade delarna handlar om metodik, mätinstrument och dataanalys. Nämnden skriver även i sitt beslut att den sakkunnige som nämnden har anlitat funnit plagiat av text, men inte av forskningsresultat.

Eftersom plagieringen skett från olika källor och är omfattande till sitt innehåll finner nämnden att det är en allvarlig avvikelse. I detta fall kan det inte heller betraktas som förbiseende eller slarv vilket gör att nämnden finner att forskaren varit grovt oaktsam och därmed gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämndens beslut fattades den 18 september 2020 men vinner laga kraft först när överklagandetiden gått ut.

Senaste nytt från LiU