24 september 2020

I januari i år lämnade LiU vidare en anmälan om oredlighet i forskning till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden har nu beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet.

Forskaren tar enligt nämndens utlåtande på sig hela ansvaret för plagiering av text med hänvisning till egna skrivsvårigheter. I ett manuskript i hens doktorsavhandling finns plagierad text från åtminstone tre andra texter. Texterna är i stort sett direkt kopierade och detta förklaras inte, två av de tre plagierade artiklarna finns inte heller med som referenser. Referenser måste anges vid rena citat, särskilt om citaten är omfattande, skriver nämnden i sitt beslut.

Streckteckning av papper och ett förstoringsglasDe plagierade delarna handlar om metodik, mätinstrument och dataanalys. Nämnden skriver även i sitt beslut att den sakkunnige som nämnden har anlitat funnit plagiat av text, men inte av forskningsresultat.

Eftersom plagieringen skett från olika källor och är omfattande till sitt innehåll finner nämnden att det är en allvarlig avvikelse. I detta fall kan det inte heller betraktas som förbiseende eller slarv vilket gör att nämnden finner att forskaren varit grovt oaktsam och därmed gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämndens beslut fattades den 18 september 2020 men vinner laga kraft först när överklagandetiden gått ut.

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Taggar