24 september 2020

I januari i år lämnade LiU vidare en anmälan om oredlighet i forskning till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden har nu beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet.

Forskaren tar enligt nämndens utlåtande på sig hela ansvaret för plagiering av text med hänvisning till egna skrivsvårigheter. I ett manuskript i hens doktorsavhandling finns plagierad text från åtminstone tre andra texter. Texterna är i stort sett direkt kopierade och detta förklaras inte, två av de tre plagierade artiklarna finns inte heller med som referenser. Referenser måste anges vid rena citat, särskilt om citaten är omfattande, skriver nämnden i sitt beslut.

Streckteckning av papper och ett förstoringsglasDe plagierade delarna handlar om metodik, mätinstrument och dataanalys. Nämnden skriver även i sitt beslut att den sakkunnige som nämnden har anlitat funnit plagiat av text, men inte av forskningsresultat.

Eftersom plagieringen skett från olika källor och är omfattande till sitt innehåll finner nämnden att det är en allvarlig avvikelse. I detta fall kan det inte heller betraktas som förbiseende eller slarv vilket gör att nämnden finner att forskaren varit grovt oaktsam och därmed gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämndens beslut fattades den 18 september 2020 men vinner laga kraft först när överklagandetiden gått ut.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Taggar