25 oktober 2022

Bland årets mottagare av Lisa Meitner bidrag finns Feng Gao, professor och chef för LiU´s Optoelektroniska enhet. Han delar bidraget, på 50 miljoner kronor, med åtta andra forskningsprojekt.

Feng Gao Feng Gao

"Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish Research Collaboration” är ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, MOST.
Professor Feng Gao, vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), mottar bidraget på 3,125 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt Kavitetsförstärkta perovskit-optoelektroniska dioder.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.