LiU-forskare får Lise Meitner bidrag

Bland årets mottagare av Lisa Meitner bidrag finns Feng Gao, professor och chef för LiU´s Optoelektroniska enhet. Han delar bidraget, på 50 miljoner kronor, med åtta andra forskningsprojekt.

Feng Gao Feng Gao

"Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish Research Collaboration” är ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, MOST.
Professor Feng Gao, vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), mottar bidraget på 3,125 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt Kavitetsförstärkta perovskit-optoelektroniska dioder.

Senaste nytt från LiU