25 oktober 2022

Bland årets mottagare av Lisa Meitner bidrag finns Feng Gao, professor och chef för LiU´s Optoelektroniska enhet. Han delar bidraget, på 50 miljoner kronor, med åtta andra forskningsprojekt.

Feng Gao
Feng Gao
"Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish Research Collaboration” är ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, MOST.
Professor Feng Gao, vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), mottar bidraget på 3,125 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt Kavitetsförstärkta perovskit-optoelektroniska dioder.

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.