29 november 2022

Ett gemensamt forskningsprojekt med tio universitet involverade, ska studera vilka miljöfaktorer och mekanismer som förändrar det mänskliga immunförsvaret tidigt i livet och om riktade insatser kan ha en positiv inverkan. Projektet har fått drygt 70 miljoner kronor i finansiering från Horizon Europe.

Johnny Ludvigsson. - Jag hoppas att vi ska lära oss mer om hur miljöfaktorer och livsstil tidigt i livet påverkar immunförsvaret, säger Johnny Ludvigsson. Anna Nilsen

INITIALISE-projektet (Inflammation in human early life: targeting impacts on life-course health) startar i början av 2023 och pågår i sex år. Projektet omfattar åtta prospektiva och longitudinella födelsekohortstudier, där forskarna följer grupper av barn under lång tid för att observera utvecklingen av immunmedierade sjukdomar.

Linköpings universitet är ett av de universitet som ingår i det gemensamma forskningsprojektet. Johnny Ludvigsson, senior professor vid BKV, är forskningsledare och representerar LiU i projektet. Han ligger bakom studien Alla barn i sydöstra Sverige (ABIS) som är en väsentlig del i projektet.

- ABIS, med mig som ansvarig, är den i särklass största födelsekohorten i projektet, där det finns både biologiskt material och mycket omfattande registerdata på miljöfaktorer och livsstil alltifrån graviditeten och framåt, plus koppling till nationella register vad gäller diagnoser och läkemedel bland annat, säger Johnny Ludvigsson.

Forskningsprojektet leds från Åbo universitet och det koordineras av professor Matej Orešič.

- De första månaderna och åren är en mycket känslig och sårbar tid. Vi vet redan att utvecklingen av det mänskliga immunförsvaret tidigt i livet är kopplat till riskerna för flera sjukdomar senare, särskilt allergier, astma och autoimmuna sjukdomar, som typ 1-diabetes. Ändå är mekanismerna för immunprägling tidigt i livet fortfarande dåligt förstådda, säger professor Matej Orešič.

INITIALISE-projektet ska undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av det mänskliga immunförsvaret och vad det har för betydelse för människors hälsa under deras livstid.

- Jag hoppas att vi ska lära oss mer om hur miljöfaktorer och livsstil tidigt i livet påverkar immunförsvaret och att den kunskapen ska bidra till att vi kan minska risken för utveckling av både autoimmuna sjukdomar, inte minst Typ 1 diabetes, men också psykiska problem som depression och autism, säger Johnny Ludvigsson.

I medlemsorganisationerna ingår förutom Åbo universitet Örebro universitet (SE), Neapel universitet Federico II (IT), Karolinska Institutet (SE), University Medical Center Groningen (NL), Linköpings universitet (SE), Helsingfors universitet (FI), University of Florida (USA), Spanish National Research Council (ES) och University of Aberdeen (associerad partner, Storbritannien).

Läs fullständig pressrelease från University of Turku.

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.