17 maj 2023

Tillit, frihet och möjligheten att hela tiden lära sig nytt är några anledningar till att de trivs på LiU.

Tre personer i samspråk framför dator. Marcus och Thibault diskuterar detaljer i projektet med kollegan Peter. KARIN LINHARDT

Möjligheten att kunna styra mycket över sin arbetsdag i kombination med stor tillit från chefer – det är något som UX-designern Marcus och systemutvecklaren Thibault nämner när de får frågan om vad som gör att de tycker det är bra att jobba med på LiU. Att ha möjligheten att lära sig mycket nytt och ligga i framkant med kunskap och system är en annan.

– Vi har stora möjligheter att styra själv hur jobbet och processer ska se ut. Det viktigaste är att problem och uppgifter blir lösta. Jag behöver inte gå igenom någon formell process för att ändra saker, vilket gör att det kan hända väldigt mycket. Jag tycker det märks att slutprodukten blir så mycket bättre när samarbetet är lätt, vi vill hjälpa varandra och det finns den här friheten, säger Marcus.

Det finns också en styrka i deras agila arbetssätt:

– Det kommer att krävas olika iterationer av något för att det i slutändan ska bli bra. Vi delar upp arbetet i mindre delar, prioriterar och vi är flexibla. Arbetskulturen och att vi trivs att jobba med varandra – det gör det roligt att jobba på Linköpings universitet, säger Marcus.

Thibault lyfter möjligheten till att hela tiden kunna utvecklas som en positiv sak.

– Det som skiljer oss från andra ställen är att om man själv vill har man möjlighet att lära sig nya saker och att ligga i framkant. Vi får ta tid att lära oss ny teknik, vilket gör att vi lyfter många av våra system kontinuerligt. Det tycker jag är roligare än att förvalta gammal teknik. Ofta blir det en del learning by doing – många av oss snappar upp nya saker kontinuerligt och delar med oss till resten av gruppen. Det gör att det blir naturligt att lära sig nya saker, säger Thibault.

Arbetskulturen och att vi trivs att jobba med varandra – det gör det roligt att jobba på LiU.
Marcus, UX-designer

Lansering inom kort

Marcus och Thibault jobbar just nu tillsammans med kollegan Karl i ett intensivt skede med att bygga om studenternas app, LiU-appen. Appen har några år på nacken och när allt fler kommentarer kom in om att LiU-appen kändes ”gammal” bidrog det till att ett projekt för att förnya den startades. Appen ska förenkla studievardagen genom att samla viktiga funktioner som studenterna använder ofta: att boka rum för att plugga i, att anmäla sig till tenta samt att se och prenumerera på sitt schema. Och fler funktioner är på väg.

– Jag har haft ansvaret själv för utvecklingen av appen tidigare men nu har vi fått in fler i det här projektet och vi har möjlighet att tänka bredare för att både anpassa appen med ny teknik och ett nytt tänk, säger Thibault.

Marcus fyller i:

– Vi kommer att kunna ge appen ett ansiktslyft och ett modernt gränssnitt nu. Vi kommer också att göra appen mer användarvänlig genom att förbättra strukturen och flödena. Eftersom vi är fler i projektet har vi också fått mer tid och möjlighet att ställa fler frågor både till vår verksamhet och studenterna för att få in vad som är viktigt för att det ska bli bra.

Studenter bidragit med insikter

De har inhämtat information både från verksamheter som hanterar lokalbokning och tentor men också knackat på i ett och annat grupprum på campus för att ställa frågor direkt till studenterna. Även ett studentprojekt på kandidatprogrammet Kognitionsvetenskap har bidragit med kunskap om studenternas användning av appen, då studenterna genomförde en egen studie om hur man skulle kunna göra om appen.

– En del av deras data har varit en hjälp för oss att prioritera vårt arbete utifrån vad de tyckte var viktigt, säger Thibault.

– Vi har också träffat dem och de har visat oss vad de gjort. Det var jättekul att kunna samarbeta med dem. En av tjejerna från den gruppen har också varit med och gjort användartester, säger Marcus.

Målet är att appen ska lanseras i augusti, så att den finns på plats när de nya studenterna kommer till höstterminen.
Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.