19 november 2020

Sex forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från kommunsektorns utmaningar och nudging till galtars spermier.

Första snön på Campus Valla i Linköping
Magnus Johansson

Formas har beslutat om vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen vars syfte är att forskare ska kunna formulera egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov. 

Två forskare från Linköpings universitet tilldelas medel i den öppna utlysningen. Biträdande professor Gissur Erlingsson, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), får nära 2,9 miljoner kronor för projektet ”Mellankommunal samverkan - ett ändamålsenligt svar på kommunsektorns utmaningar?” medan professor Daniel Västfjäll, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), tilldelas nära 2,6 miljoner kronor för projektet ”Nudging för att öka hushållens resurseffektiva beslut”. 

Inom ramen för den öppna utlysningen delas medel också ut till forskare tidigt i karriären. Universitetslektor Wisdom Kanda, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), tilldelas nära fyra miljoner kronor för projektet ”Entreprenöriella ekosystem för nystartade företag som utvecklar cirkulära affärsmodeller”, medan postdoktorn Kajsa-Stina Benulic, Institutionen för Tema (TEMA), tar emot nära 3,2 miljoner för projektet ”Inkluderande klimatomställning – dialoger om att leva hållbart bortom staden”. Förste forskningsingenjör Daniel Nätts projekt ”Metabolisk prestation hos griskultingar - Vilken roll spelar små-RNA i galtens spermier?” tilldelas nära fyra miljoner.   

Slutligen tilldelas Rie Henriksen, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), nära två miljoner för ” Vikten av att motverka stress före och efter kläckning hos kycklingar” inom ramen för utlysningen ”Åtgärder ökad djurvälfärd”.

Projekten som får finansiering utmärks enligt Formas av ”hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans”.

 

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.