En uppväxt fri från våld

Den 18 januari lämnade utredningen ”En uppväxt fri från våld” sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Strategin slår fast en övergripande målsättning och fem långsiktiga mål:

  1. Våld mot barn ska förebyggas
  2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas
  3. Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
  4. Barns rättigheter i brottsmålprocessen ska tillgodoses
  5. Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas.

- Äntligen finns det nu ett förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Barnafrid är tacksamma över att ha haft möjlighet att bidra till strategin och nu fortsätter vårt arbete med att sprida kunskap om våld mot barn och unga till yrkesverksamma så att fler barn får en uppväxt fri från våld, säger Laura Korhonen, centrumchef på Barnafrid och deltagare i utredningens expertgrupp.

Här kan du ta del av strategin: En uppväxt fri från våld 

Senaste nytt från LiU