19 januari 2023

Den 18 januari lämnade utredningen ”En uppväxt fri från våld” sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Strategin slår fast en övergripande målsättning och fem långsiktiga mål:

  1. Våld mot barn ska förebyggas
  2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas
  3. Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
  4. Barns rättigheter i brottsmålprocessen ska tillgodoses
  5. Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas.

- Äntligen finns det nu ett förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Barnafrid är tacksamma över att ha haft möjlighet att bidra till strategin och nu fortsätter vårt arbete med att sprida kunskap om våld mot barn och unga till yrkesverksamma så att fler barn får en uppväxt fri från våld, säger Laura Korhonen, centrumchef på Barnafrid och deltagare i utredningens expertgrupp.

Här kan du ta del av strategin: En uppväxt fri från våld 

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.