21 januari 2019

När vårterminen 2019 drog igång var det kulmen på ett långt och intensivt arbete. Men också startskottet för någonting nytt – den första kullen av studenter började äntligen på sina respektive studieorter vid LiU:s decentraliserade läkarprogram.

Studenterna i ViN-gården skålade, med alkoholfritt i glasen, tillsammans med de andra studieorterna över att det nya decentraliserade läkarprogrammet invigts. Studenterna i ViN-gården skålade, med alkoholfritt i glasen, tillsammans med de andra studieorterna över att det nya decentraliserade läkarprogrammet invigts. Peter Holgersson AB

Studenterna går sjätte terminen, eller K6 som den också benämns, och kommer framöver att fortsätta sin utbildning de fem sista terminerna vid någon av studieorterna Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar. 

Arbetet med decentraliseringen började under 2012 då dåvarande regering beslutade om att utöka antalet platser på läkarutbildningarna i Sverige. 40 av dessa platser fördelades till Linköping vilket gjorde att arbetet med en ny curriculum-utredning drog igång.

Sju år senare sitter 24 förväntansfulla läkarstudenter på Vrinnevisjukhuset i det nybyggda ViN-gården och deltog tillsammans med de andra studieorterna via videolänk i en invigningsceremoni. Tekniken, som går under benämningen ”Informations- och kommunikationsteknik” (IKT) låter samtliga orter se och höra varandra via ljud och bild.

"Dra nytta av olika styrkor"

Terminens upplägg och administrationsansvariga presenterades och senare under dagen skålades det också i bubbel tillsammans med dekanus Johan D Söderholm som befann sig på Campus US i Linköping och talade till alla fyra studieorterna via videolänken.

Ett exempel på hur en IKT-lösning kan se ut.På den decentraliserade läkarutbildningen används IKT-lösningar för att studieorterna ska kunna kommunicera med varandra och bland annat ha gemensamma föreläsningar. Foto Peter Holgersson AB– Det känns väldigt spännande att få starta den här satsningen efter så lång tids arbete. Och nu börjar jobbet för att ni ska bli riktigt bra läkare. Utbildningen ska ha en likvärdig kvalité oavsett var du befinner dig, men vi ska inte heller vara rädda för att dra nytta av varje studieorts styrkor, sa Johan D Söderholm.

Där i mellan hann man också klämma in terminens första föreläsning, där lärare i Linköping respektive Jönköping höll en föreläsning för alla studieorterna med hjälp av samma IKT-lösning. Ljudet höll inledningsvis under dagen en lite lägre kvalitet men repade sig så småningom. Styrkan med att just kunna hålla föreläsningar på distans och tillsammans från olika studieorter visade sig ganska så snart. Att kunna nå ut till fler åhörare samtidigt och att kunna sammanföra intressanta föreläsare med hjälp av den nya tekniken utan att vara på fysiskt samma ställe kommer komma studenterna till gagn.

Föreläsningar med hjälp av IKT-lösningar kommer att ske en dag i veckan, övrig tid kommer studenterna på K6 ägna sig åt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på respektive orts sjukhus eller i primärvården. Allt eftersom åren går kommer fler och fler studenter fylla på och antalet terminer som läser vid de olika studieorterna öka. Totalt kommer det röra sig om 540 studenter fördelat på de fyra orterna.

"Håller oss på tårna"

På plats i Norrköping fanns Jessica Frisk, blivande vårddirektör, som välkomnade studenterna tillsammans med Åsa Nilsdotter, studieortsansvarig, och andra representanter för sjukhuset och utbildningen.

– Vi på Vrinnevisjukhuset och i primärvården har en lång erfarenhet av att ta emot studenter på VFU och har också fått priser för olika utbildningsinsatser. Men nu kommer vi att ha studenter här under hela deras resterande utbildning, studenter som har sökt sig just till Vrinnevisjukhuset. Det känns nytt och jätteroligt, säger Jessica Frisk. 

Åsa Nilsdotter, studieortsansvarig för läkarprogrammet i NorrköpingÅsa Nilsdotter, studieortsansvarig för läkarprogrammet i Norrköping Foto Peter Holgersson ABÅsa Nilsdotter var också väldigt nöjd över att decentraliseringsarbetet nått i hamn.

– För studenterna blir vinsten bland annat att de kommer att komma närmare patienterna tror jag. Det kommer inte gå lika många studenter per patient som tidigare. Sedan tror jag att vården alltid har en nytta av akademisering – det är viktigt att få in både forskning och studenter i hälso- och sjukvården. Studenter är sällan blyga att säga vad de tycker och det håller verksamheten på tårna och driver den framåt på ett bra sätt, säger Åsa Nilsdotter.

Studenterna Caroline Westberg och Linn Werth har Norrköping och Vrinnevi som sin ort och sjukhus. Båda tror att upplägget kommer att bli väldigt bra.

– Att slippa veckopendlandet och leva i en ryggsäck när man är ute på VFU känns som ett stort lyft. Nu är vi på den ort som vi också kommer att praktisera på, säger Caroline Westberg.

– Och sedan kommer det nog bli en väldigt bra proportion mellan just praktiskt arbete och föreläsningar, menar Linn Werth.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.