15 september 2021

Samverkansprojektet Ride the future, de autonoma bussarna som tidigare benämnts Elin, expanderar sin rutt och kommer från mitten av september även trafikera stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Självkörande buss, Campus Valla. Thor Balkhed

Tidigare har bussarna trafikerat åtta hållplatser på Campus Valla, men i och med den utökade sträckan i Vallastaden kommer tre extra hållplatser finnas tillgängliga för passagerare.
Expanderingen in i Vallastaden är ytterligare ett steg i riktningen hur självkörande bussar kan bli en del av den moderna stadens hållbara mobilitetslösningar, och Linköping är först i Sverige med att ha självkörande bussar i stadsmiljö. I Vallastaden finns både allmänhet, skola- och äldreomsorg som kommer kunna använd bussarna i vardagen.

Resultat av lyckat samverkansavtal

Bussarna är tydligt resultat av det strategiska samverkansavtalet mellan Linköpings universitet (LiU) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
LiU:s adjungerade professor Magnus Blinge säger att det är spännande att fler användare kommer ha tillgång till bussarna och dess användning samt hur detta kommer utveckla undervisningen vid LiU.
- Dels kommer bussarna närmare fler användare utanför Campus där fler människor bor och verkar och att kunna studera hur autonoma system kan kopplas till ett större transportsystem. Sedan finns det planer på att koppla på godstransporter och paketleveranser, vilket ligger mig som logistiker varmt om hjärtat.
- Det är ju också inspirerande för våra studenter att se att vi ligger i framkant och vi räknar ju med att mycket av den kunskap och de erfarenheter som tas fram kommer att komma in i undervisningen också framöver.

LiU:s och VTI:s breda, omfattande och framgångsrika samarbete inom transportforskning har möjliggjort att använda Ride the future-projektet som en rullande plattform för forskning, berättar Magnus Blinge.
- Ride the future fungerar som ett labb där LiU:s forskare har möjlighet att använda nya idéer och uppslag till forskning, innovation och nyttiggörande.
- Vi har till exempel fått ett forskningsprojekt beviljat från WASP kring hur rörelsehindrades behov och möjligheter med autonoma fordon kommer att påverkas och det hade aldrig kommit till utan vårt interna arbete med att samla forskare från hela LiU:s breda bas och genom vårt samarbete med VTI.

VTI:s forskningschef för området Human Factor Anna Anund säger att Ride the future-projektet är samhällsrelevant och att självkörande bussar är den del av framtiden.
- Ordet samhällsrelevant innebär att det är tillgängligt för alla och det är bra att samarbeta kring något fysiskt och konkret. I framtiden kommer vi inte köra bil om vi inte måste, självkörande bussar innebär mobilitet för alla, barn och äldre. Det är bra då vi vet att mobilitet ökar livskvaliteten och hälsan.

Möjliggjort för andra forskningsprojekt

Några andra exempel av forskningsprojekt som pågår inom Ride the future är studier av hur personer med synnedsättning kan resa med bussarna, och hur äldre personer och barn upplever resandet ur olika aspekter. Även mer tekniska studier görs som exempelvis hur bussarna fungerar vid olika väderförhållanden och hur de kan användas för att samla in miljöfarliga partiklar.
Utöver LiU och VTI:s medverkan i projektet är även många andra regionala aktörerna med såsom Östgötatrafiken, RISE, Transdev, Akademiska hus, Linköpings Kommun och Linköping Science Park.

Läs mer om LiU:s strategiska partner VTI och Ride the future

Lunchklubben 15 februari 2021

Drömmen om självkörande fordon är verklighet i Linköping. Idag rullar två autonoma bussar i en slinga runt Campus Valla och planer pågår för fullt med att utöka projektet för att nå ut till fler. Mobilitetsplattformen ”Ride the Future” är ett samarbete mellan åtta partners i regionen.

Föreläsare: Universitetslektor Mikael Asplund

Magnus Johansson

Besök gärna hemsidan för Ride the future för att läsa mer om projektet!

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.