05 juni 2024

För att göra det lättare att identifiera och upptäcka barn som har symtom på trauma, har en toolbox för yrkesverksamma inom socialtjänsten tagits fram som ett verktyg för hur man kan agera i kontakten med barn som upplevt svåra händelser.

Kvinna pratar med mindre pojke
KatarzynaBialasiewicz

Vår förhoppning med den här toolboxen är att den ska bli ett praktiskt hjälpmedel och kunna bidra till ett bättre bemötande av barn med traumasymtom och för att lättare fånga upp och adressera det stödbehovet som barnet har, säger Anna Nelsson, utredare på Barnafrid.

Anna Nelsson är utredare på Barnafrid och har jobbat med att ta fram den nya toolboxen för traumascreening tillsammans med Helena Asplund Carlqvist. Helena är legitimerad psykolog på Barnahus Linköping.

Fokuset ligger på att ge grundläggande kunskap kring trauma och vad socialtjänsten på ett tidigt stadium kan göra i mötet med ett barn som kan ha upplevt våld i någon form. Toolboxen riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänsten, exempelvis social- och behandlingssekreterare, kuratorer och personer som jobbar inom ett barnahus som möter barn och unga i en våldsutsatt position.

Toolboxen innehåller bland annat information om traumasymtom, samtalsguider och screeninginstrument såsom SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), CATS (Child and Adolescent Trauma Screen) och traumahändelse mini. Dessa fungerar som hjälpmedel för att få en uppfattning om vilka behov av insatser barnet har.

Om vi kan fånga in barn tidigt och ge rätt stöd och hjälp kan de slippa att utveckla psykisk och fysisk ohälsa i framtiden, menar Maria Johansson, utredare på Barnafrid.

Toolboxen kommer att finnas tillgänglig på Barnafrids kunskapsportal den 21 maj 2024.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.