Nylansering av "Från student till docent"

Nu nylanseras Medicinska fakultetens och Region Östergötlands karriärprogram "Från student till docent", som syftar till att stärka regionens forskning genom att möjliggöra ökad forskningstid. Programmet ger en bra möjlighet att kombinera forskning parallellt med studier eller arbete inom hälso- och sjukvården.

Forskare tittar i mikroskop. Forskare tittar i mikroskop.

– Karriärprogrammet startade för runt 20 år sedan med fokus på att stärka forskningens roll i vården och är idag väletablerat. Region Östergötland och Medicinska fakulteten var nationellt sett tidigt ute och har varit i framkant under många år, säger Agneta Andersson forskningsstrateg vid Region Östergötland.

Programmet består av fem steg som löper under hela forskarkarriären. I steg ett kan man redan som student ansöka om stipendium för att testa på forskning parallellt med studierna. Därefter följer ytterligare fyra anslagsmöjligheter: för doktorander i antagningsprocess, vilket är en ny möjlighet, samt för doktorander, disputerade och docenter (se pdf för översikt).

– Nylanseringen av ”Från student till docent” innebär bland annat en förenklad ansökningsprocess, där man ansöker utifrån sin akademiska nivå och där alla yrkeskategorier är välkomna. Exempelvis finns det endast ett ansökningsformulär för varje steg och alla sökande har samma villkor och regelverk i respektive steg, säger Janna Skagerström forskningsstrateg vid Region Östergötland.

Under perioden som doktorand, disputerad eller docent beviljas man medel för två år i taget, vilket säkrar både forskningstid och skapar trygghet. Vidare finns det möjlighet att ansöka om medel för forskning utomlands och, för postdocs s.k. hemvändarbidrag, för fortsatt stöttning av forskarkarriären vid hemkomst.

Den 15 april öppnar ansökningsperioden för steg tre till fem, samt internationellt forskningsutbyte. Välkommen in med din ansökan!

Nyfiken på att veta mer, se: researchweb

eller kontakta foukansli@regionostergotland.se


Senaste nytt från LiU