14 april 2021

Nu nylanseras Medicinska fakultetens och Region Östergötlands karriärprogram "Från student till docent", som syftar till att stärka regionens forskning genom att möjliggöra ökad forskningstid. Programmet ger en bra möjlighet att kombinera forskning parallellt med studier eller arbete inom hälso- och sjukvården.

Forskare tittar i mikroskop.
Forskare tittar i mikroskop.

– Karriärprogrammet startade för runt 20 år sedan med fokus på att stärka forskningens roll i vården och är idag väletablerat. Region Östergötland och Medicinska fakulteten var nationellt sett tidigt ute och har varit i framkant under många år, säger Agneta Andersson forskningsstrateg vid Region Östergötland.

Programmet består av fem steg som löper under hela forskarkarriären. I steg ett kan man redan som student ansöka om stipendium för att testa på forskning parallellt med studierna. Därefter följer ytterligare fyra anslagsmöjligheter: för doktorander i antagningsprocess, vilket är en ny möjlighet, samt för doktorander, disputerade och docenter (se pdf för översikt).

– Nylanseringen av ”Från student till docent” innebär bland annat en förenklad ansökningsprocess, där man ansöker utifrån sin akademiska nivå och där alla yrkeskategorier är välkomna. Exempelvis finns det endast ett ansökningsformulär för varje steg och alla sökande har samma villkor och regelverk i respektive steg, säger Janna Skagerström forskningsstrateg vid Region Östergötland.

Under perioden som doktorand, disputerad eller docent beviljas man medel för två år i taget, vilket säkrar både forskningstid och skapar trygghet. Vidare finns det möjlighet att ansöka om medel för forskning utomlands och, för postdocs s.k. hemvändarbidrag, för fortsatt stöttning av forskarkarriären vid hemkomst.

Den 15 april öppnar ansökningsperioden för steg tre till fem, samt internationellt forskningsutbyte. Välkommen in med din ansökan!

Nyfiken på att veta mer, se: researchweb

eller kontakta foukansli@regionostergotland.se


Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.