14 april 2021

Kan tryggheten och kvaliteten i vården av kroniskt sjuka stärkas genom att patienterna själva registrerar och rapporterar sin hälsa? Det ska ett nytt innovationsprojekt med deltagande från Linköpings universitet undersöka de närmaste två åren.

Mattias Elg.
Mattias Elg, professor vid avdelningen för Logistik och kvalitetsutveckling och föreståndare för forskningscentret Helix.

Hård konkurrens

Projektet PACE som startar under våren och totalt har beviljats 2,8 miljoner kronor är ett samarbete mellan regionerna i Jönköpings län och Västerbotten, föreningen Lif (De forskande läkemedelsbolagen), företagen Tamro och ScientificMed samt avdelningen för Logistik och kvalitetsutveckling på LiU.

Det är ett av 18 nya projekt som finansieras inom ramen för utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Konkurrensen var hård – totalt hade 129 projektansökningar skickats in.

I projektet ska en teknisk plattform testas där cancerpatienter noterar och skickar in uppgifter med koppling till den egna sjukdomen. Det kan både vara objektiva uppgifter, som sömn, motion och kosthållning, och den subjektiva upplevelsen av den egna hälsan, som smärtnivå och effekten av olika behandlingar.

Förhoppningen är att egenrapporteringen både ska förbättra behandlingen och effektivisera vården.

Dubbelt mål

- Kvalitet och effektivitet går ofta hand i hand, det behöver inte finnas någon motsättning. Det är ett jätteintressant projekt, säger professor Mattias Elg som leder LiU:s arbete.

- För patienterna hoppas vi att det ska leda till större trygghet och bättre livskvalitet. Vet man till exempel att en viss smärtnivå inte är farlig minskar oron och man slipper ringa eller besöka vården. Då minskar förstås också belastningen på verksamheten.

LiU:s roll i projektet är både att bistå i genomförandet och att utvärdera hur arbetet går.

- Det finns stora förhoppningar på att nya teknik ska utveckla framtidens vård. Men av erfarenhet vet vi att många teknikprojekt i vården kan vara svåra att lyckas med, inte minst för att det är många aktörer och olika intressen som ska samsas. Därför är det bra att komma med i ett tidigt skede som vi gör här, konstaterar Mattias Elg.

Innovationsprojektet finansieras av Vinnova i samarbete med Medtech4Health och Swelife. För mer information: www.swelife.se och www.medtech4health.se.

Läs mer

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.