08 november 2020

Forskaren Lisa Lindén får 2020 års Zetterbergpris i sociologi, för sin forskning om vaccineringens sociopolitiska dimensioner.

Forskaren Lisa Lindén står ute framför ett hus Lisa Lindén är årets mottagare av Hans L Zetterbergpriset

Varje år delar sociologiska institutionen vid Uppsala universitet ut det internationella Hans L Zetterbergpriset till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Årets pris tilldelades Lisa Lindén vid Göteborgs universitet som är disputerad vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

– Jag känner mig både hedrad och stolt. Det känns extra roligt att få ett pris som ges till unga sociologer som bedöms ha flyttat fram forskningsfronten genom att kombinera teori och praktik, säger Lisa Lindén. Jag tolkar detta som att min forskning bedöms ha stark både teoretisk och samhällelig relevans, och att kombinera dessa två dimensioner är viktigt för mig i min forskning, fortsätter Lisa. Jag är den fjärde personen, och den första från Sverige, att få priset. Det känns lite extra roligt att vara den första från Sverige att få det.

"Det känns bra att forskningen uppmärksammas just nu"

Frågor om vaccinationers sociala roll och hur de används av olika aktörer för olika sociopolitiska ändamål är i dessa tider av covid-19 mer aktuella än någonsin.

– I min forskning har jag särskilt intresserat mig för hur vi kan förstå hur vetenskap och teknik används och tolkas i sammanhang utanför den institutionaliserade vetenskapen, såsom i fallen, å ena sidan, vaccinationsskeptiker och, å andra sidan, patientorganisationer som förespråkar vacciner, säger Lisa Lindén. 

Internationell postdok 

Sedan några år tillbaka arbetar Lisa Lindén som postdok på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och inom ramen för en internationell postdok från Vetenskapsrådet vid The Centre for Science Studies, Lancaster University. Hon forskar om gyncancer-patientorganisationer och intresserar sig för hur sådana organisationer mobiliserar för bättre hälso- och sjukvård, till exempel genom att använda sig av och problematisera rådande vetenskap och teknik.

Nytt samarbete med tema Teknik och social förändring 

Flera nya projekt finns i planeringen för 2021. I ett av dessa kommer Lisa Lindén att fortsätta vaccinationsspåret och forska om implementeringen av HPV-vaccination för pojkar, i Sverige tillsammans med Ylva Odenbring från Göteborgs universitet. Ett annat forskningsprojekt handlar om vårdtagares och vårdgivares perspektiv på förlossningsskador.

– I det projektet kommer jag att arbeta tillsammans med Lisa Guntram från tema Teknik och social förändring, detta då vi nu under hösten till vår stora glädje fått forskningsmedel från Forte. I projektet är Lisa Guntram projektledare och jag medverkande forskare, säger Lisa Lindén.

Motivering

Hans L Zetterbergpriset 2020

”Lisa Lindén tilldelas Zetterbergpriset för sin analys av vaccineringens sociopolitiska dimensioner. Lindén använder en vetenskapssociologisk ansats, men utvidgar den för att bättre ge oss förståelse för hur motstånd mot befintliga myndighetskampanjer skapas och upprätthålls på nätet. Lindéns kvalitativa ansats används för att förstå hur grupper bildar idéer som är kritiska till, eller som ställer sig i direkt opposition till, vetenskapligt baserad kunskap. Hennes gärning ligger i skärningspunkten mellan tre forskningsområden, hälsa, digitalisering och kön. Lindéns forskningsagenda pekar sammantaget på sambandet mellan vetenskaplig kunskap och hur den tolkas och används för olika ändamål.”

Pressmeddelande

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.